Jaarplanning vergaderingen 2020

 

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn om 10.00 uur en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn om 19.30 uur. Beide soorten bijeenkomsten vinden plaats in MFA De Symfonie. 

Vergaderingen DB (woensdag)

Vergaderingen AB (donderdag)
18 december 2019  9 januari
22 januari 2020  6 februari
26 februari 12 maart
25 maart  9 april
29 april  14 mei
27 mei 11 juni
24 juni  9 juli
12 augustus 10 september
23 september  8 oktober
21 oktober 12 november
25 november 3 december
16 december  januari 2020