WERKGROEP FOCUSWIJK

De beide wijkraden in Tilburg Noord hadden deze gezamenlijke werkgroep geformeerd om alle kwesties te behandelen die te maken hebben met de aanpak van de focuswijk (Stokhasselt-Vlashof). De werkgroep vervulde een adviesfunctie naar de wijkraden (en van daaruit naar de gemeente).
De werkgroep is in het najaar van 2017 opgeheven omdat de taken zijn overgenomen door de wijkstuurgroep.