Logo Opera

Elke vierde donderdag van de maand wordt in de periode van september tot en met mei in MFA De Symfonie een opera vertoond. De aanvangstijd van de opera is 19.30 uur. koffiekopjeDe zaal gaat open rond 19.00 uur. Voor € 5,- kunt u niet alleen de opera bekijken, u ontvangt ook een kopje koffie of thee en een programmaboekje. 

 


ERNANI VAN VERDI; 24 OKTOBER 2019
Opera2 Ernani foto3Nadat de Spaanse koning zijn vader onrecht had aangedaan werd Ernani (Don Juan di Aragon) rebels. Met gelijkgezinden trekt hij naar de bergen om daar een roversbestaan te gaan leiden. Hij is verliefd op de mooie Elvira en wil haar redden uit de handen van haar oom Hertog de Silva, die met haar wil trouwen. Ook Don Carlos heeft zijn oog op haar laten vallen en ontvoert haar. Hierop sluiten de Hertog en Ernani een verbond. De voorwaarde is echter dat Ernani moet betalen voor zijn edelmoedigheid en bereid moet zijn op elk moment te sterven. Het moordcomplot wordt ontdekt. De smeekbede van Elvira voorkomt vergelding. De Koning vergeeft zijn rivalen. In de huwelijksnacht van Elvira en Ernani eist da Silva Ernani`s dood. Deze steekt zichzelf dood, waarop Elvira levenloos neerstort.


DE PARELVISSERS VAN BIZET; 28 NOVEMBER 2019
Opera3 DeParelvissers foto5De parelvissers Nadir en Zurga zijn beiden verliefd op het meisje Leïla. Om hun vriendschap te behouden, zweren zij elkaar het meisje niet het hof te maken. Ze beloven nooit hun vriendschap teniet te laten gaan om de liefde van een vrouw. Daarna verliezen ze het meisje uit het oog. Jaren later keert Leïla als priesteres terug naar het dorp van de vissers. Nadir herkent haar en maakt haar het hof. De twee worden betrapt en het vonnis is de brandstapel. Zurga, inmiddels aanvoerder van de vissers, voorkomt dit en laat hen ontsnappen. De woedende dorpelingen grijpen hem en werpen hem op de brandstapel die bedoeld was voor de twee geliefden.


LA FILLE DU REGIMENT VAN DONIZETTI; 19 DECEMBER
Opera4 Regiment foto6Na de slag om het kasteel van markiezin van Berkenfeld vinden de soldaten een kind op het slagveld. Ze voeden het meisje, Marie genaamd, op als kind van het regiment. Tijdens een levensgevaarlijke tocht door de Alpen wordt Marie gered door Tonio. Beiden kunnen deze korte ontmoeting niet vergeten. Tonio zoekt Marie op en neemt zelfs dienst in het regiment opdat hij met Marie kan trouwen. Maar dan beweert de markiezin dat Marie haar nicht is en neemt haar mee terug naar het kasteel. Eenmaal op het kasteel blijkt Marie de dochter van de markiezin. Een huwelijkskandidaat voor Marie is er ook al. Pas als het gehele regiment op het kasteel komt tijdens een feest, geeft de markiezin toe. Marie mag zich weer aansluiten bij Tonio en het regiment.


RIGOLETTO VAN VERDI; 23 JANUARI 2020
Opera5 Rigoletto foto2Rigoletto, hofnar van de lichtzinnige hertog van Mantua, bespot graaf Monterone, wiens dochter door de hertog verleid is, en wordt daarop zelf door Menterone vervloekt. Vermomd als een arme student maakt de hertog vervolgens Rigoletto's dochter Gilda het hof. Zij wordt door hovelingen met hulp van de nietsvermoedende Rigoletto ontvoerd en naar het paleis gebracht, waar zij eveneens verleid wordt. Rigoletto neemt dan de huurmoordenaar Sparafucile in de arm, die met behulp van diens zuster Maddalena de hertog naar zijn woning buiten de stad lokt, maar ook Maddalena zwicht voor de charmes van de edelman. Zij weet haar broer te overreden een ander in de plaats van de hertog te doden en Gilda, die dit gesprek afluistert, besluit zich voor de hertog op te offeren. Als Rigoletto de zak met het lijk naar de rivier sleept, hoort hij in de verte de stem van de hertog en ontdekt hij zijn stervende dochter in de zak. De vloek is in vervulling gegaan.


CARMEN VAN BIZET; 20 FEBRUARI 2020
Sevilla, in 1820. De sergeant Don José raakt onder de bekoring van de zigeunerin Carmen en helpt haar aan de Opera6 Carmen foto1gevangenis te ontkomen, wat hemzelf arrestatie en degradatie oplevert. Carmen weet hem over te halen zich bij een smokkelaarsbende aan te sluiten, maar de goede houding wordt spoedig verstoord als zij gecharmeerd raakt van de stierenvechter Escamillo. Een conflict blijft uit doordat het boerenmeisje Micaëla op het beslissende moment tussenbeide komt en Don José smeekt zijn stervende moeder te bezoeken. Als deze, verteerd door jaloezie, bij zijn terugkeer ervaart dat Carmen in de persoon van Escamillo een nieuwe minnaar heet gevonden, doodt hij haar.


MOZES IN EGYPTE VAN ROSSINI; 19 MAART 2020
Het werk is los baseerd op de Exodus uit Egypte van de Israëlieten, geleid door Mozes, geschikt gemaakt voor het operatoneel door de introductie van een Opera7 MozesInEgypte foto1liefdesthema, waarin Farao's zoon Amenophis (tenor) hun vertrek tracht te voorkomen, aangezien hij de Israëlitische Anaïs (soprano) liefheeft. De opera opent met een verduisterd toneel, als de plaag van de duisternis wordt verjaagd door Mozes' gebed, en het eindigt met het schouwspel van het uiteenscheiden van de Rode Zee en het verdrinken van Farao’s leger.


FALLSTAFF VAN VERDI; 23 APRIL 2020
Opera8 Fallstaff foto4De hele handeling van Falstaff is in één zin samen te vatten: het gaat om de vergeefse pogingen van Falstaff om tegelijk Alice Ford en Meg Page te verleiden. De gevolgen en bijkomstigheden krijgen alle aandacht, waarbij het jonge liefdespaar Nannetta en Fenton laat zien hoe het wèl moet.