Logo Opera

Elke vierde donderdag van de maand wordt in de periode van september tot en met mei in MFA De Symfonie een opera vertoond. De aanvangstijd van de opera is 19.30 uur. koffiekopjeDe zaal gaat open rond 19.00 uur. Voor € 5,- kunt u niet alleen de opera bekijken, u ontvangt ook een kopje koffie of thee en een programmaboekje. 

 


CARMEN VAN BIZET; 20 FEBRUARI 2020
Sevilla, in 1820. De sergeant Don José raakt onder de bekoring van de zigeunerin Carmen en helpt haar aan de Opera6 Carmen foto1gevangenis te ontkomen, wat hemzelf arrestatie en degradatie oplevert. Carmen weet hem over te halen zich bij een smokkelaarsbende aan te sluiten, maar de goede houding wordt spoedig verstoord als zij gecharmeerd raakt van de stierenvechter Escamillo. Een conflict blijft uit doordat het boerenmeisje Micaëla op het beslissende moment tussenbeide komt en Don José smeekt zijn stervende moeder te bezoeken. Als deze, verteerd door jaloezie, bij zijn terugkeer ervaart dat Carmen in de persoon van Escamillo een nieuwe minnaar heet gevonden, doodt hij haar.


MOZES IN EGYPTE VAN ROSSINI; 19 MAART 2020
Het werk is los baseerd op de Exodus uit Egypte van de Israëlieten, geleid door Mozes, geschikt gemaakt voor het operatoneel door de introductie van een Opera7 MozesInEgypte foto1liefdesthema, waarin Farao's zoon Amenophis (tenor) hun vertrek tracht te voorkomen, aangezien hij de Israëlitische Anaïs (soprano) liefheeft. De opera opent met een verduisterd toneel, als de plaag van de duisternis wordt verjaagd door Mozes' gebed, en het eindigt met het schouwspel van het uiteenscheiden van de Rode Zee en het verdrinken van Farao’s leger.


FALLSTAFF VAN VERDI; 23 APRIL 2020
Opera8 Fallstaff foto4De hele handeling van Falstaff is in één zin samen te vatten: het gaat om de vergeefse pogingen van Falstaff om tegelijk Alice Ford en Meg Page te verleiden. De gevolgen en bijkomstigheden krijgen alle aandacht, waarbij het jonge liefdespaar Nannetta en Fenton laat zien hoe het wèl moet.


FAUST VAN GOUNOD; 28 MEI 2020
Opera9 Faust foto3De oude Faust twijfelt aan de zin van zijn wetenschappelijke kennis, en van zijn leven. Hij verkoopt zich aan de hel, in ruil voor jeugd. Hij wil geluk vinden in de liefde en sleurt  hier-door een meisje mee in het verderf en doodt haar broer. De sterke knappe Faust is niet in staat zijn ziel te redden. Marguérite weet zich ondanks haar jeugd en onwetendheid te redden.