ZWALUWENBUNDERS (4): NATUUR EN ENERGIE?
We hebben op deze website al verschillende publicaties gedaan over het gebied Zwaluwenbunders. De eerste keer betrof het plan van de gemeente om het gebied in te richten als bedrijventerrein. Die plannen zijn door de gemeente voorlopig in de ijskast gezet vanwege de noodzaak van een extra Zwaluwenbunders 4milieueffectenrapportage (m.e.r.). Er moest meer onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen. Dat was het tweede bericht. Eind 2019 kwam de gemeente met initiatief om Zwaluwenbunders als depot te gebruiken voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS vervuilde grond. De PFAS-norm was door de landelijke overheid zo scherp gesteld dat grondbedrijven heel veel grond niet meer mochten benutten (derde bericht). Inmiddels is de PFAS-norm verhoogd. Hierdoor kan veel (licht vervuilde) grond weer worden gebruikt en is Zwaluwenbunders als opslagplaats misschien niet nodig.

En nu - met dit vierde bericht - gaan we het ergens over hebben want
de gemeente zit niet stil. Nu worden er plannen ontwikkeld om – zolang een bedrijventerrein niet wordt gerealiseerd - in Zwaluwenbunders een (tijdelijk) energiepark aan te leggen in combinatie met (tijdelijke) natuur. Vooralsnog voor de periode van 10 jaar want het bedrijventerrein is (nog) niet definitief van de baan.


SPREEKUUR WIJKRADEN
De beide wijkraden in Tilburg-Noord houden spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala van onderwerpen. Voor specifieke informatie zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.
Momenteel vinden er geen spreekuren plaats in verband met het coronavirus.WIJKRAAD STOKHASSELT ZOEKT SECRETARIS
De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen.
Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je hebt regelmatig vergaderingen die ook moeten worden genotuleerd en uitgewerkt. Naar aanleiding van een vorige oproep heeft zich wel een notuliste aangemeld, zij notuleert de wijkraadvergaderingen werkt ook de verslagen uit hetgeen het werk van de secretaris duidelijk verlicht.

pen 2Naast de reguliere maandelijkse vergadering zijn er nog vergaderingen met ContourdeTwern en met SWNN, Samenwerking Wijkraden Nieuw Noord. Die worden bij toerbeurt door deelnemers genotuleerd en uitgewerkt. Best wel een flinke klus maar leuk om te doen. Je leert er veel van over de wijk, over de werkers en vrijwilligers in de wijk, overige organisaties, de Voedselbank, de Ruilwinkel, de Kinderboerderij en nog veel meer.
Af en toe is er projectenoverleg en bestuurlijk overleg met de gemeente. Een leuke bijkomstigheid was de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe burgemeester.
Je kunt meehelpen met de activiteitencommissie, meedenken over Landschap Pauwels, industrieterrein Zwaluwenbunders, meepraten over projecten in de wijk, nieuwe projecten aandragen en alles wat er zo te doen valt. Kortom een uitdagende rol in een dynamische omgeving. Vragen, inlichtingen en aanmeldingen t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


VOORLICHTING ZWERFAFVAL BASISSCHOLEN
Een groepje vrijwilligers is gestart met het project om aan de groepen 8 van alle basisscholen in Tilburg-Noord voorlichting te geven over zwerfafval. We hebben daarvoor leuk lesmateriaal verzameld (met een quiz en filmpjes) en gaan met de kinderen na afloop naar buiten om zwerfafval te ruimen in de omgeving van de school. We willen de kinderen in onze wijk bewust maken van de gevolgen van zwerfafval voor natuur, milieu en onszelf. Met de jeugd proberen we een stap te zetten naar een schoner Tilburg-Noord want zwerfvuil móet worden aangepakt.

Vangst voorlichting VlashofVoor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers om die voorlichting te geven. Belangstelling? Je doet dat niet alleen maar samen met enkele ingewerkte vrijwilligers. Uiteraard leer je het lesmateriaal kennen, neem je vooraf een kijkje in de klas en maak je kennis met het groepje vrijwilligers. Ben je overdag nogal eens beschikbaar? Werk je graag met kinderen? Gaat het onderwerp je aan het hart? Laat het weten bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 


GASWINNING WAALWIJK, LOON OP ZAND, TILBURG-NOORD
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het milieu. Met de techniek van fracken wordt het gasvlambodemgesteente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt en wordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat gebeurt met veel water en chemicaliën. Het is bovendien een slecht signaal om gas te winnen terwijl we toe moeten naar gasvermindering en CO2-reductie. De overheid moet juist ontwikkelingen stimuleren en op zoek gaan naar alternatieven voor aardgas.

De provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Aalburg en de wijkraden Stokhasselt en Noordraad hebben in december ENVIR Advocaten opdracht gegeven om beroep aan te tekenen tegen de gaswinning. Inmiddels zijn de bezwaarschriften naar de overheid verzonden. De wijkraden zullen de lezers van de Wijkkrant Noord op de hoogte houden van de ontwikkelingen van deze gaswinning.


HOOGSPANNINGSNET TILBURG NOORD - BEST - EINDHOVEN

Bewoners mogen meedenken met nieuw tracé

HoogspanningsmastTenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet. In Brabant wordt o.a. de bovengrondse verbinding van Tilburg Noord naar Best vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw traject. Deze aanpassing is nodig vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit en omdat de huidige verbinding over een paar jaren toe is aan groot onderhoud.


Voorlopig voorkeursalternatief op digitale kaart

In het voorjaar van 2019 is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen door de gemeenten en de provincie. Dit tracé ligt ten zuiden van de A58. Medio 2019 zijn hierover informatieavonden gehouden. Daarna is TenneT gestart met het vinden van het definitief voorkeurstracé. Dit gaat in overleg met de omgeving, zoals overheden, natuurorganisaties, grondeigenaren, belangenorganisaties en omwonenden. Ook worden de vragen en opmerkingen meegenomen die zijn gesteld tijdens de informatieavonden en via de website van TenneT. Zo kan goed rekening worden gehouden met specifieke eisen van belanghebbenden.


Op de interactieve kaart (https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/tracekaart?map=51.532192,5.176380,10.8,0,0 ) is aangegeven waar verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Op deze kaart kunt u tot in detail inzoomen. Op de plaatsen waar nog geen voorkeurstracé staat is nog geen voorlopige keuze gemaakt en vindt nog overleg plaats. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk mee’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.


WOONCOMPLEX ARBEIDSMIGRANTEN BUNDERSESTRAAT
Op 4 september was er een tweede informatieavond over een te bouwen wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord. Ook nu was de Noordraad vertegenwoordigd. De avond verliep veel rustiger dan de eerste bijeenkomst in maart dit jaar. In dit artikel van het Brabants Dagblad leest u meer.
Huisvesting arbeidsmigranten BD 5 9 19


EN DE WIJKBURGER 2019 IS .....
de
Werkgroep Activiteiten Stokhasselt, bestaande uit Michel de Kievit, Wil Groenewoudt en Ed v.d. Mijden. De Werkgroep Activiteiten staat aan de basis van diverse kleine en grote activiteiten in De Ypelaer en omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de maandelijkse Familiedagen in de Ypelaer, de vele buitenactiviteiten in het Ypelaerpark, het Winterfestival en niet te vergeten het tweedaagse Parkfestival.

Wijkbuger 2019Foto Miek Korsmit
Michel, Wil en Ed zijn al vele jaren achtereen nauw betrokken bij alle eerdergenoemde activiteiten, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. En als er beroep op hen wordt gedaan om in Tilburg-Noord mee te helpen bij andere activiteiten, zoals de Wandel4daagse Tilburg-Noord en het Zomerfestival bij wijkcentrum De Symfonie, stellen ze ook daar hun uitgebreide kennis en ervaring met het organiseren van activiteiten beschikbaar. Michel, Wil en Ed zijn een uitstekend samenwerkend team en als zodanig krijgen ze nu het schouderklopje dat ze verdienen.