WIJKRAAD STOKHASSELT ZOEKT SECRETARIS
De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen.
Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je hebt regelmatig vergaderingen die ook moeten worden genotuleerd en uitgewerkt. Naar aanleiding van een vorige oproep heeft zich wel een notuliste aangemeld, zij notuleert de wijkraadvergaderingen werkt ook de verslagen uit hetgeen het werk van de secretaris duidelijk verlicht.

pen 2Naast de reguliere maandelijkse vergadering zijn er nog vergaderingen met ContourdeTwern en met SWNN, Samenwerking Wijkraden Nieuw Noord. Die worden bij toerbeurt door deelnemers genotuleerd en uitgewerkt. Best wel een flinke klus maar leuk om te doen. Je leert er veel van over de wijk, over de werkers en vrijwilligers in de wijk, overige organisaties, de Voedselbank, de Ruilwinkel, de Kinderboerderij en nog veel meer.
Af en toe is er projectenoverleg en bestuurlijk overleg met de gemeente. Een leuke bijkomstigheid was de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe burgemeester.
Je kunt meehelpen met de activiteitencommissie, meedenken over Landschap Pauwels, industrieterrein Zwaluwenbunders, meepraten over projecten in de wijk, nieuwe projecten aandragen en alles wat er zo te doen valt. Kortom een uitdagende rol in een dynamische omgeving. Vragen, inlichtingen en aanmeldingen t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BIJEENKOMST WIJKRADEN MET BEWONERSORGANISATIES
De wijkraden in Noord hebben begin dit jaar het initiatief genomen om rechtstreeks in contact te komen met de verschillende bewonersorganisaties in de wijk. Het is bijzonder zinvol om ervaringen en informatie uit te wisselen. Gezamenlijke belangen en onderwerpen te over. In juni van dit jaar hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd met maar liefst 17 bewonersorganisaties, -commissies en -verenigingen uit Tilburg-Noord.


VERKEERSSITUATIE WAGNERPLEIN-2

We hebben inmiddels een mooi vernieuwd overdekt winkelcentrum, nieuwe parkeerterreinen, een plein met Verhalenhuis/bibliotheek, appartementen en de eerder vernieuwde Drieburcht, een sportcomplex met allure. Niets mis zou je denken. Nou, de Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad HQ en ook omwonenden en bezoekers hebben nog wel wat wensen.

Eenrichting BrucknerlaanDie wensen hebben betrekking op de inrichting van het plein en dan vooral het ontbreken van bomen. Maar ook op de onduidelijke verkeerssituatie en de veiligheid van voetgangers op het plein. Want het plein is bedoeld voor voetgangers maar teveel fietsers, en zelfs motorrijders en auto’s (voor bevoorrading van winkels) maken het niet zo veilig. En dan is er nog de wel erg beperkte ontsluiting van het parkeerterrein aan de oostzijde (bij AH) waardoor zich regelmatig opstoppingen voordoen. En last but not least de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan. 


VOORLICHTING ZWERFAFVAL BASISSCHOLEN
Een groepje vrijwilligers is gestart met het project om aan de groepen 8 van alle basisscholen in Tilburg-Noord voorlichting te geven over zwerfafval. We hebben daarvoor leuk lesmateriaal verzameld (met een quiz en filmpjes) en gaan met de kinderen na afloop naar buiten om zwerfafval te ruimen in de omgeving van de school. We willen de kinderen in onze wijk bewust maken van de gevolgen van zwerfafval voor natuur, milieu en onszelf. Met de jeugd proberen we een stap te zetten naar een schoner Tilburg-Noord want zwerfvuil móet worden aangepakt.

Vangst voorlichting VlashofVoor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers om die voorlichting te geven. Belangstelling? Je doet dat niet alleen maar samen met enkele ingewerkte vrijwilligers. Uiteraard leer je het lesmateriaal kennen, neem je vooraf een kijkje in de klas en maak je kennis met het groepje vrijwilligers. Ben je overdag nogal eens beschikbaar? Werk je graag met kinderen? Gaat het onderwerp je aan het hart? Laat het weten bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 


WOONCOMPLEX ARBEIDSMIGRANTEN BUNDERSESTRAAT
Op 4 september was er een tweede informatieavond over een te bouwen wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord. Ook nu was de Noordraad vertegenwoordigd. De avond verliep veel rustiger dan de eerste bijeenkomst in maart dit jaar. In dit artikel van het Brabants Dagblad leest u meer.
Huisvesting arbeidsmigranten BD 5 9 19


STORT VERVUILDE GROND IN ZWALUWENBUNDERS (3)
Zwaluwenbunders2De wijkraden van Tilburg-Noord kregen onlangs te horen dat Zwaluwenbunders in Tilburg-Noord is gekozen als (tijdelijk) depot voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS vervuilde grond. Want tja… de gemeente moet ergens blijven met zoveel verontreinigde grond. En zwaluwenbunders was eerder bestemd als plek voor een groot logistiek centrum, totdat een pas op de plaats moest worden gemaakt omdat een aanvullende milieueffectenrapportage (m.e.r.) nodig is.

Voor de wijkraden is de stort van zoveel vervuilde grond de druppel die de emmer voor Noord doet overlopen. Daarom hebben wij – wijkraden - het initiatief genomen om een brief te mailen naar de gemeenteraad. Tevens hebben we de publiciteit gezocht en het Brabants Dagblad benaderd. Op 9 november is daarin een artikel verschenen over ons standpunt met bovendien een ludieke actie die we in de brief aan de gemeenteraadsleden hebben voorgesteld. Ludiek wat betreft toon maar tegelijk gaat het om een serieuze opsomming van belastende factoren waarmee de inwoners van Noord in de loop der jaren zijn geconfronteerd.

Wat willen we gaan doen? Speciaal voor de gemeente organiseren we (onder begeleiding van stadsgidsen) een (nu nog denkbeeldige) alternatieve wandeling in de achtertuin van Tilburg-Noord met de naam ‘Tilburg-Noord Place to be’.


HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN KALVERSTRAAT
DEFINITIEF VAN DE BAAN

In 2017 was er veel te doen over een te bouwen accommodatie voor arbeidsmigranten in de Kalverstraat. Een bijeenkomst voor direct omwonenden en betrokken organisaties, in de zomer van 2017, liep uit de hand en werd ter plaatse gecanceld. In november maakte de projectontwikkelaar Paul Vermee bekend dat hij voorlopig afzag van de plannen.


GASWINNING WAALWIJK, LOON OP ZAND, TILBURG-NOORD
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het milieu. Met de techniek van fracken wordt het gasvlambodemgesteente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt en wordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat gebeurt met veel water en chemicaliën. Het is bovendien een slecht signaal om gas te winnen terwijl we toe moeten naar gasvermindering en CO2-reductie. De overheid moet juist ontwikkelingen stimuleren en op zoek gaan naar alternatieven voor aardgas.

De provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Aalburg en de wijkraden Stokhasselt en Noordraad hebben in december ENVIR Advocaten opdracht gegeven om beroep aan te tekenen tegen de gaswinning. Inmiddels zijn de bezwaarschriften naar de overheid verzonden. De wijkraden zullen de lezers van de Wijkkrant Noord op de hoogte houden van de ontwikkelingen van deze gaswinning.