VOORLICHTING ZWERFAFVAL BASISSCHOLEN
Een groepje vrijwilligers is gestart met het project om aan de groepen 8 van alle basisscholen in Tilburg-Noord een gastles te geven over zwerfafval. We hebben daarvoor leuk lesmateriaal verzameld (met een quiz en filmpjes) en gaan met de kinderen na afloop naar buiten om zwerfafval te ruimen in de omgeving van de school. We willen de kinderen in onze wijk bewust maken van de gevolgen van zwerfafval voor natuur, milieu en onszelf. Met de jeugd proberen we een stap te zetten naar een schoner Tilburg-Noord want zwerfvuil móet worden aangepakt.

Vangst voorlichting VlashofMet alle basisscholen in Noord hebben we contact gelegd en op vier scholen hebben we inmiddels les gegeven en zijn we daarna met de kinderen ook zwerfafval gaan ruimen. Het is een mooi project dat we ook volgend jaar willen voortzetten. Voor nu en volgend jaar kunnen we nog gemotiveerde vrijwilligers gebruiken voor het geven van de voorlichting. Ben je overdag nogal eens beschikbaar? Werk je graag met kinderen? Gaat het onderwerp je aan het hart? Laat het weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 


ZWERFAFVAL NOORDERLICHTDAG
Kraam NoorderlichtdagOp 11 juni vond bij SBO Noorderlicht een bijzondere dag plaats: de Noorderlichtdag. Deze dag stond met informatie, workshops en spellen helemaal in het teken van groen. De werkgroep zwerfafval/voorlichting BS mocht daarbij aanwezig zijn. We hebben een kraam ingericht over zwerfafval en de kinderen - met een mini-milieustraat - geleerd om huishoudelijke afval goed te scheiden. Als beloning stonden voor hen schalen klaar met gezonde hapjes. Het was een geweldige middag. De kinderen waren enthoudiast en zijn bovendien (met veiligheidshesje aan en voorzien van een kindergrijper) aan de slag gegaan met zwerfafval ruimen op het schoolplein. Voor herhaling vatbaar!


HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
In februari van dit jaar heeft de gemeente Tilburg 7 locaties geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen om er huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. De behoefte aan goede huisvesting voor deze groep werknemers is in Brabant erg groot. In 2017 waren er bouwplannen voor een wooncomplex voor arbeidsmigranten in de Kalverstraat. Die plannen leidden tot een enorm verzet, niet alleen van direct omwonenden maar ook van veel organisaties (onder andere de wijkraden) en bewoners in Tilburg-Noord. Uiteindelijk zijn de plannen ingetrokken. Maar daarmee is natuurlijk het probleem van de woningnood voor deze werknemers niet Locatie Arbeidsmigranten TN 2opgelost. Vandaar dat de gemeente op zoek is gegaan naar alternatieven; locaties die ruimte kunnen bieden voor het bouwen van grootschalige woonvoorzieningen voor zo’n 3600-5000 arbeidsmigranten (te realiseren voor 2025). De voorgestelde 7 kansrijke locaties zijn: Dr. Hub van Doorneweg 81 t/m 99 en het naastgelegen onbebouwde gemeenteperceel, Broekhovenseweg 136a, Ringbaan Oost 102, Ringbaan Noord 81, Dongenseweg 67,de Schoorstraat 63 in Udenhout en Bundersestraat 30. En die laatste plek ligt in Tilburg-Noord.
 


WIE WORDT WIJKBURGER 2019?

Begin 2020 is het weer zo ver. De wijkburger 2019 wordt dan bekend gemaakt. Wij zoeken de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan het leefklimaat in onze wijken in Tilburg-Noord. Dit kan iemand zijn, die in Tilburg-Noord woont maar het kan ook iemand zijn die hier werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis).
Wilt u eens goed in uw omgeving nagaan of er iemand is die zich op een bijzondere manier inzet voor een ander persoon of voor ons aller leefklimaat? Tot 16 december kunt u kandidaten voor deze verkiezing aanmelden. Kandidaten van de voorgaande 3 jaar die het (net) niet gehaald hebben mogen uiteraard opnieuw genomineerd worden. Vergeet niet uw eigen naam en adres door te geven, want de verkiezingscommissie zal onder de inzenders een prijs verloten. De uitslag van de verkiezing en verloting zal in 2020 (tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Noordraad HQ) bekend worden gemaakt.

De gegevens (naam + adres kandidaat en van uzelf + motivatie/reden) kunt ons via mail () of per post (Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg) toesturen.


NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS
ContourdeTwern geeft periodiek een nieuwsbrief uit met allerlei informatie voor (met name) vrijwilligers in Tilburg. Bekijk hier de laatste nieuwe uitgave van de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/8c6c399afd70/nieuwsbrief-vrijwilligers-tilburg-2019 of kijk op www.vrijwilligerstilburg.nl .


OBJECTEN SWEELINCKLAAN
Object SweelincklaanDe Werkgroep WWV (van de Noordraad) maakt zich al jaren zorgen over de veiligheid van de Sweelincklaan. Er is geopteerd voor een zebrapad bij de bushalte, verkeersspiegels bij toegangswegen vanuit de flats en Van Anrooijlaan, drempels, verkeerslichten, knipperlichten, 30 km-zone, waarschuwingsborden …. Eigenlijk zijn geen van deze maatregelen effectief volgens de verkeersdeskundige. Met de wijkregisseur (Samir Azahaf) heeft de werkgroep WWV bij de gemeente Tilburg geopteerd naar een creatief plan. En dat is gelukt. Ter hoogte van de bushalte zijn aan beide zijde van de weg kunstwerken geplaatst als blikvanger. Deze objecten zijn op 14 maart onthuld door wijkwethouder Mario Jacobs in het bijzijn van enkele omwonenden, leden van de Noordraad en niet te vergeten de kunstenaar Martien Kuipers (van Buro Mus). En nu maar hopen dat de attentiewaarde groot genoeg is om ongelukken te voorkomen.

 

REPAIR CAFE YPELAER
Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, kleding, e.d. te laten verrichten door een enthousiaste groep vrijwilligers in De Ypelaer. Het is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen zelf meeneemt. De werkzaamheden zelf zijn kosteloos maar een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Het Repair Café is geopend van 11 tot 15 uur. Als het erg druk is, zul je even moeten wachten voor je aan de beurt bent. Kom dus op tijd! Bel voor informatie naar: 013-4552928. 


OPROEP BUURT- EN BEWONERSVERENIGINGEN

De wijkraden Stokhasselt en de NoordraadHQ vragen buurtverenigingen, huurdercommissies en bewonersverenigingen in Tilburg-Noord zich te melden bij de Noordraad. De wijkraden willen verbinding leggen met deze organisaties en met hen een gezamenlijk overleg organiseren. Een melding met naam van de vereniging, contactpersoon en e-mailadres kan worden gedaan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .