MANIFEST AANGESCHERPT EN AANGEBODEN AAN WETHOUDER

De wijkraden in Tilburg Noord hebben op donderdag 13 april 2017 aan  wijkwethouder Mario Jacobs het Manifest “Op naar Nieuw Noord” aangeboden. Sinds 13 april zijn de wijkraden met (bewoners)organisaties en bewoners van Tilburg Noord in gesprek gegaan. Daarbij kunt u te denken aan ouderen, jongeren, ondernemers, huurderscommissies, ouderkamers e.d. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanscherping van het Manifest, maar ook tot de stelling dat dit Manifest steun heeft van de bewoners in Tilburg Noord.

 

DOWNLOAD HIER HET MANIFEST 


SAMENWERKING WIJKRADEN TILBURG-NOORD
 
De afgelopen jaren zijn de beide wijkraden in Tilburg-Noord (Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant/Quirijnstok) steeds meer gaan samenwerken. In november 2016 hebben de besturen een intentieverklaring getekend om te komen tot een federatie. In het afgelopen jaar is een federatiebestuur i.o. gevormd en is een overlegstructuur ontwikkeld, zijn taken verdeeld tussen het overkoepelend bestuur en de wijkraden en is een jaarplanning gemaakt. Eind 2017 hebben de beide wijkraden deze ontwikkeling geëvalueerd en geconcludeerd dat de samenwerking moét worden voortgezet!

Ondertekening SWNNDe eerder voorgenomen federatie krijgt wel een andere insteek. We willen geen formele registratie bij de Kamer van Koophandel. Dat is onnodige rompslomp en gezien het onderlinge vertrouwen helemaal niet nodig. We kiezen gewoon voor een samenwerkings-verband. Een samenwerkings-verband met een overeenkomst, dat wel. En daarmee gaat de in gang gezette samenwerking gewoon vrolijk verder; in externe overleggen, met gezamenlijk werkgroepen, met het samen organiseren en financieren van evenementen, met een gezamenlijke pagina in deze wijkkrant, en last but not least; met het verder uitvoering geven aan het samen opgestelde Manifest.
Uiteraard treedt de samenwerking alleen op bij gezamenlijke onderwerpen. De wijkgerelateerde items blijven bij de afzonderlijke wijkraden liggen, die ook voor de hiërarchisch aansturing zorgen.

De samenwerkingsovereenkomst is op 11 april 2018 feestelijk ondertekend door vertegenwoordigers van de Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant/Quirijnstok. Uiteraard in het bijzijn van de leden van beide wijkraden.

Oh ja, het samenwerkingsverband heeft een naam: Samenwerking Wijkraden Nieuw Noord, afgekort SWNN. Wen maar vast aan die afkorting want die zult u nog vaak tegenkomen.WIJKKRANT NOORD
De wijkkrant Noord is er voor de bewoners van de wijken Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok. De krant wordt acht keer per jaar gratis huis-aan-huis bezorgd. Wilt u de laatste editie (en vele berichten) digitaal teruglkijken. Dat kan: http://www.wijkkrantnoord.nl/krant-lezen/ .


WIJKRESTAURANTS NOORD
Elke dinsdag kan iedereen mee-eten in het mooie wijkrestaurant de Symfonie (Eilenbergstraat 250). Elke woensdag is het de beurt aan het wijkrestaurant in de Ypelaer (Corellistraat 10). In De Symfonie wordt de maaltijd om 18.00 uur geserveerd, in de Ypelaer om 17.30 uur. De prijs is ook verschillend: in De Symfonie betaalt u € 7,00 per persoon (zonder drankjes) en in De Ypelaer € 6,00.  In de keukens worden verse groenten en seizoensproducten gebruikt. Wilt u aanschuiven? Reserveer dan vóór 12.00 uur op de dag zelf. Bel naar 013-4553800 (Symfonie), 013-4552928 (Ypelaer) of 0900-9003030 (resto 013) of reserveer via de website: www.resto-013.nl .


NUL-OP-DE-METER-WONING 4

Energie besparen, nuttig en leuk voor de portemonnee! 
Stel je even voor: jouw huis wekt elk jaar evenveel energie op als dat het verbruikt. Je krijgt geen energierekening meer. En de energie die je nodig hebt om je huishouden draaiende te houden, wordt ook nog eens op een duurzame manier opgewekt. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Nee hoor!
Want het kan gewoon. logo Energiefabriek013

Een Nul-op-de-meter woning klinkt als een ver-van-mijn-bed-show, maar dat is het niet. Sterker nog, deze woningen zijn er al. Dichterbij dan je denkt. Bij jou in de buurt zelfs! In Tilburg Noord zijn de eerste Nul-op-de-meter woningen al gerealiseerd. Met hulp van de gemeente die samenwerkt met wijkraden en lokale energiecoöperaties, want iedereen snapt dat een woning niet zomaar uit het niets energieneutraal wordt.GROENE SCHOOLPLEINEN 2
Groene schoolpleinenAl eerder hebben wij u in de wijkkrant geïnformeerd over de groene schoolpleinen van de basisscholen De Sleutel en de Stelaertshoeve (beide gevestigd in De Symfonie). De gemaakte plannen zijn inmiddels werkelijkheid geworden. Het resultaat mag er zijn! De schoolpleinen zorgen voor een aangename omgeving met veel meer groen en natuur en met uitdagende speelelementen. De kinderen hebben zelf de plantjes gepoot. Komend voorjaar zal er meer resultaat zichtbaar zijn. In de zomer zullen de bomen beschutting bieden tegen de zon en dat niet alleen. Ook de wateroverlast zal een stuk minder worden want hoe minder tegels, hoe beter het water weg kan. En wat te denken van vlinders en insecten die veel meer kans krijgen en waarvoor zelfs bloemen zijn gezaaid en een insectenhotel is geplaatst. Chapeau!

 

OUDEREN EN ZORG
Op woensdagmiddag 11 oktober heeft de SDAR een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over (zelfstandig wonende) ouderen en zorg.  De bijeenkomst vond plaats in wijkgebouw De Ypelaer in de Stokhasselt. Ook nu werd deze verzorgd door het team van de wijkverpleging onder leiding van Wilma van de Merwe (wijkverpleegkundige). Veel onderwerpen op het terrein van zorg kwamen aan bod: de veranderende zorg sinds januari 2015, wijkzorg, wijkverpleging, thuiszorg(organisaties), WMO, Tilburgse Aanpak, De Toegang, fysiotherapie, ergotherapie en veel gerelateerde onderwerpen.

LoketZHeeft u een vraag of behoefte aan hulp dan kunt u bij verschillende organisaties terecht zoals de Stichting MEE, GGD, IMW (maatschappelijk werk), wijkverpleegkundige en huisarts. Het meest brede loket voor vragen op het gebied van zorg maar ook op het terrein van gemeentelijke zaken, woonsituatie, huishoudelijke hulp, werk en inkomen, is Loket Z. Dit Loket heeft vestigingen op verschillende locaties in Tilburg (zie foto). In Tilburg Noord is het te vinden in de Drieburcht op het Wagnerplein. Loket Z kan u de weg wijzen naar andere instanties. U kunt zonder afspraak binnenlopen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.