VERSTERKING NOORDRAAD GEVRAAGD
De Noordraad H/Q is op zoek naar nieuwe leden voor het Algemeen Bestuur (AB). Dat is het grote bestuur want daarnaast hebben we ook nog een Dagelijks Bestuur (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester). Deelname aan het AB vraagt minder tijd dan het Dagelijks Bestuur. Het AB vergadert maandelijks (op donderdagavond) in De Symfonie. De onderwerpen die daarbij passeren zijn zeer divers (zoals te organiseren activiteiten, verkeerssituaties, veiligheid, zwerfafval, natuur, onderwijs en educatie, jongeren, ouderen, winkels, bedrijven, bouwplannen in de wijk, contacten met gemeente en andere organisaties). Eigenlijk alle onderwerpen die in een wijk spelen. Heb je als wijkbewoner belangstelling voor deelname aan ons gezellig bestuur, laat het dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Alle belangstellenden zijn welkom maar we vinden het belangrijk dat vooral vrouwen, jongeren en wijkbewoners met een migratieachtergrond hun interesse kenbaar maken. Als nieuw lid krijg je alle tijd om vertrouwd te raken met allerlei onderwerpen en, als je dat wilt, zelf een thema naar je toe te trekken.


OUDERKAMERS BASISSCHOLEN
Basisschool De Dirigent geeft periodiek een Nieuwsbrief uit. Dit keer met een special over de ouderkamers in Tilburg-Noord. Bekijk ook vooral het filmpje en zie hoe belangrijk dit initiatief is voor Tilburg-Noord: Nieuwsbrief Dirigent .


IINDUSTRIETERREIN ZWALUWENBUNDERS (1): geen goed idee
Het is even schrikken voor de beide wijkraden in Tilburg-Noord. De gemeente heeft serieuze, uitgewerkte plannen om in Tilburg-Noord een nieuw industrieterrein aan te leggen; ten noorden van de Burgemeester Bechtweg en oostelijk van de Quirijnstokstraat (zie afbeelding).

Schets locatie ZwaluwenbundersOver meer dan een kilometer moeten er klossale hallen komen met een maximale hoogte van 22 meter. Tilburg-Noord raakt daarmee ingesloten tussen industriegebieden en het huidige open natuur- en agrarisch gebied gaat dan verdwijnen. Het bestemmingsplan is klaar. De beide wijkraden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Dat is de formele term voor het indienen van bezwaar tegen het Ontwerpbestemmingsplan. Naast de kritieken van de beide wijkraden hebben zich ook andere organisaties gemeld met bezwaren tegen de plannen. De wijkraden hebben contact gehad met initiatiefgroep De Baanen/De Steegen en de stichting Nieuwe Warande. Daarnaast heeft auteur Paul-René Lee de plannen vanuit een geheel ander gezichtspunt verwoord in https://www.tilburgers.nl/ook-zwaluwenbunders-geeft-tilburg-identiteit/, waarin hij een pleidooi houdt om het gebied intact te laten vanwege de cultuurhistorische waarde.

 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS CONTOURDETWERN
Logo CdT

 

 

Kijk voor het actuele cursusaanbod van ContourdeTwern op: http://www.vrijwilligerstilburg.nl/17505/cursussen.html .

 

NUL-OP-DE-METER 5
Stel je even voor: jouw huis wekt elk jaar evenveel energie op als dat het verbruikt. Je krijgt geen energierekening meer. En de energie die je nodig hebt wordt ook nog eens op een duurzame manier opgewekt. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Nee hoor!logo Energiefabriek013


Sterker nog, over enkele decennia wil de gemeente Tilburg en zelfs de landelijke overheid dat alle woningen energieneutraal zijn. Er loopt nu in Tilburg een project ‘Aan de slag met je huis’. Daarbij werken de gemeente Tilburg, Energiefabriek013, Woonconnect en Innozaam samen. De Noordraad ondersteunt dit project. Er zijn inmiddels verschillende bijeenkomsten geweest om bewoners te informeren over de opties voor energiebesparing (door onder andere isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, eventueel hybride cv-ketel) en de subsidiemogelijkheden.


MANIFEST AANGESCHERPT EN AANGEBODEN AAN WETHOUDER

De wijkraden in Tilburg Noord hebben op donderdag 13 april 2017 aan  wijkwethouder Mario Jacobs het Manifest “Op naar Nieuw Noord” aangeboden. Sinds 13 april zijn de wijkraden met (bewoners)organisaties en bewoners van Tilburg Noord in gesprek gegaan. Daarbij kunt u te denken aan ouderen, jongeren, ondernemers, huurderscommissies, ouderkamers e.d. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanscherping van het Manifest, maar ook tot de stelling dat dit Manifest steun heeft van de bewoners in Tilburg Noord.

 

DOWNLOAD HIER HET MANIFEST 


SAMENWERKING WIJKRADEN TILBURG-NOORD
 
De afgelopen jaren zijn de beide wijkraden in Tilburg-Noord (Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant/Quirijnstok) steeds meer gaan samenwerken. In november 2016 hebben de besturen een intentieverklaring getekend om te komen tot een federatie. In het afgelopen jaar is een federatiebestuur i.o. gevormd en is een overlegstructuur ontwikkeld, zijn taken verdeeld tussen het overkoepelend bestuur en de wijkraden en is een jaarplanning gemaakt. Eind 2017 hebben de beide wijkraden deze ontwikkeling geëvalueerd en geconcludeerd dat de samenwerking moét worden voortgezet!

Ondertekening SWNNDe eerder voorgenomen federatie krijgt wel een andere insteek. We willen geen formele registratie bij de Kamer van Koophandel. Dat is onnodige rompslomp en gezien het onderlinge vertrouwen helemaal niet nodig. We kiezen gewoon voor een samenwerkings-verband. Een samenwerkings-verband met een overeenkomst, dat wel. En daarmee gaat de in gang gezette samenwerking gewoon vrolijk verder; in externe overleggen, met gezamenlijk werkgroepen, met het samen organiseren en financieren van evenementen, met een gezamenlijke pagina in deze wijkkrant, en last but not least; met het verder uitvoering geven aan het samen opgestelde Manifest.
Uiteraard treedt de samenwerking alleen op bij gezamenlijke onderwerpen. De wijkgerelateerde items blijven bij de afzonderlijke wijkraden liggen, die ook voor de hiërarchisch aansturing zorgen.

De samenwerkingsovereenkomst is op 11 april 2018 feestelijk ondertekend door vertegenwoordigers van de Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant/Quirijnstok. Uiteraard in het bijzijn van de leden van beide wijkraden.

Oh ja, het samenwerkingsverband heeft een naam: Samenwerking Wijkraden Nieuw Noord, afgekort SWNN. Wen maar vast aan die afkorting want die zult u nog vaak tegenkomen.