DE VANGST VAN ZATERDAG 16 MAART NLDOET
Twee groepen kinderen zijn op zaterdag 16 maart aan de slag geweest voor NLdoet. Op zaterdagochtend is rondom De Ypelaer zwerfafval verzameld en op zaterdagmiddag rondom De Drieburcht. Het resultaat mag er zijn. Op de foto een berg van - je zou het niet zeggen vanaf een plaatje - zo'n 55 zakken.
NLdoet 2019 kids 


BEDRIJVENTERREIN ZWALUWENBUNDERS-VERVOLG
Afgelopen zomer hebben de wijkraden van Noord zich laten horen over het ontwerpbestemmingsplan Zwaluwenbunders. Het gaat om plannen van de gemeente om ten noorden van onze wijken een nieuw industrieterrein aan te leggen. Ten oosten van de Quirijnstokstraat en ten noorden van de Burgemeester Bechtweg zou bedrijventerrein Zwaluwenbunders moeten komen. Het terrein is vooral bedoeld voor de vestiging van logistieke bedrijven. Want Midden-Brabant – met de gemeenten Tilburg en Waalwijk voorop – willen de logistieke hotspot van Nederland kracht bij zetten.

Schets locatie ZwaluwenbundersWaar de gemeente vermoedelijk geen rekening mee hield, is dat de plannen op zoveel weerstand zouden stuiten. Vorig jaar zijn namelijk meer dan 70 zienswijzen (eerste fase van bezwaarprocedure) ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een overweldigende hoeveelheid organisaties hebben hun bezwaren formeel verwoord, zo ook de wijkraden in Noord. We kunnen concluderen dat het verzet tegen het ontwerpbestemmingsplan ongekend groot is.

De bezwaren van de wijkraden tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn fors. Vooral dat het gaat om enorme grote bedrijfshallen (ook nog eens 22 meter hoog, mogelijk hoger). Daarvoor wordt heel veel natuur opgeofferd. Op die plaats een industrieterrein realiseren vormt een aantasting en vernietiging van het leefgebied van onder andere reeën, dassen, vogels en insecten, verlies van historisch landschap en verstoring van belangrijke waterlopen. Ook de woon- en werkomgeving van kleine ondernemers wordt vernietigd. Het bedrijventerrein levert nauwelijks werkgelegenheid op (wel fijnstof, stikstof, geluids- en verkeersoverlast). Er zal nauwelijks productie gaan plaatsvinden. Het gaat overwegend om logistieke activiteiten. En de logistieke sector kampt met een enorm tekort aan personeel. Waar worden dan de noodzakelijke werknemers vandaan gehaald? Met welke gevolgen? Neen, een bedrijventerrein op deze plek is niet logisch, zelfs bijzonder schadelijk voor mens en natuur.
En dan hebben we nog de ontwikkeling van landschapspark Pauwels. Daarbij gaat het om het gebied tussen Lobelia en Helvoirt en tussen Kaatsheuvel en gemeente Tilburg. In samenspraak met omliggende gemeenten en betrokken organisaties wordt op dit moment een visie ontwikkeld op dit landschapspark, een gebied waarin natuur en recreatie een plek moeten krijgen. Daarin past toch geen bedrijventerrein?


VERSTERKING NOORDRAAD GEVRAAGD
De Noordraad H/Q is op zoek naar nieuwe leden voor het Algemeen Bestuur (AB). Dat is het grote bestuur want daarnaast hebben we ook nog een Dagelijks Bestuur (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester). Deelname aan het AB vraagt minder tijd dan het Dagelijks Bestuur. Het AB vergadert maandelijks (op donderdagavond) in De Symfonie. De onderwerpen die daarbij passeren zijn zeer divers (zoals te organiseren activiteiten, verkeerssituaties, veiligheid, zwerfafval, natuur, onderwijs en educatie, jongeren, ouderen, winkels, bedrijven, bouwplannen in de wijk, contacten met gemeente en andere organisaties). Eigenlijk alle onderwerpen die in een wijk spelen. Heb je als wijkbewoner belangstelling voor deelname aan ons gezellig bestuur, laat het dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Alle belangstellenden zijn welkom maar we vinden het belangrijk dat vooral vrouwen, jongeren en wijkbewoners met een migratieachtergrond hun interesse kenbaar maken. Als nieuw lid krijg je alle tijd om vertrouwd te raken met allerlei onderwerpen en, als je dat wilt, zelf een thema naar je toe te trekken.


OUDERKAMERS BASISSCHOLEN
Basisschool De Dirigent geeft periodiek een Nieuwsbrief uit. Dit keer met een special over de ouderkamers in Tilburg-Noord. Bekijk ook vooral het filmpje en zie hoe belangrijk dit initiatief is voor Tilburg-Noord: Nieuwsbrief Dirigent .


OPRICHTING WERKGROEP ZWERFAFVAL STOKHASSELT
2017 10 13 13.30.32Ook voor de wijk Stokhasselt hebben we een werkgroep zwerfafval opgericht. Maar we kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken. Vrijwilligers die bereid zijn om eens per maand gezamenlijk in actie te komen en een stukje in de wijk Stokhasselt van zwerfvuil te ontdoen. En reken maar dat dit vrijwilligerswerk gewaardeerd wordt en dat het persoonlijke voldoening geeft! En dat het ook nog eens heel leuk is om met een groepje zo’n schôn klusje te klaren en daarna samen wat te drinken in een wijkcentrum. En verplichting? Die is er niet. Heb je belangstelling om je vrijwillige bijdrage te leveren, laat het weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De werkgroep heeft een vaste planning. Elke eerste dinsdagochtend van de maand komen we om 9.30 uur samen in De Ypelaer (Corellistraat 10). 


IINDUSTRIETERREIN ZWALUWENBUNDERS: geen goed idee
Het is even schrikken voor de beide wijkraden in Tilburg-Noord. De gemeente heeft serieuze, uitgewerkte plannen om in Tilburg-Noord een nieuw industrieterrein aan te leggen; ten noorden van de Burgemeester Bechtweg en oostelijk van de Quirijnstokstraat (zie afbeelding).

Schets locatie ZwaluwenbundersOver meer dan een kilometer moeten er klossale hallen komen met een maximale hoogte van 22 meter. Tilburg-Noord raakt daarmee ingesloten tussen industriegebieden en het huidige open natuur- en agrarisch gebied gaat dan verdwijnen. Het bestemmingsplan is klaar. De beide wijkraden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Dat is de formele term voor het indienen van bezwaar tegen het Ontwerpbestemmingsplan. Naast de kritieken van de beide wijkraden hebben zich ook andere organisaties gemeld met bezwaren tegen de plannen. De wijkraden hebben contact gehad met initiatiefgroep De Baanen/De Steegen en de stichting Nieuwe Warande. Daarnaast heeft auteur Paul-René Lee de plannen vanuit een geheel ander gezichtspunt verwoord in https://www.tilburgers.nl/ook-zwaluwenbunders-geeft-tilburg-identiteit/, waarin hij een pleidooi houdt om het gebied intact te laten vanwege de cultuurhistorische waarde.

 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS CONTOURDETWERN
Logo CdT

 

 

Kijk voor het actuele cursusaanbod van ContourdeTwern op: http://www.vrijwilligerstilburg.nl/17505/cursussen.html .

 

NUL-OP-DE-METER 5
Stel je even voor: jouw huis wekt elk jaar evenveel energie op als dat het verbruikt. Je krijgt geen energierekening meer. En de energie die je nodig hebt wordt ook nog eens op een duurzame manier opgewekt. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Nee hoor!logo Energiefabriek013


Sterker nog, over enkele decennia wil de gemeente Tilburg en zelfs de landelijke overheid dat alle woningen energieneutraal zijn. Er loopt nu in Tilburg een project ‘Aan de slag met je huis’. Daarbij werken de gemeente Tilburg, Energiefabriek013, Woonconnect en Innozaam samen. De Noordraad ondersteunt dit project. Er zijn inmiddels verschillende bijeenkomsten geweest om bewoners te informeren over de opties voor energiebesparing (door onder andere isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, eventueel hybride cv-ketel) en de subsidiemogelijkheden.