REPAIR CAFE YPELAER
Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, kleding, e.d. te laten verrichten door een enthousiaste groep vrijwilligers in De Ypelaer. Het is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen zelf meeneemt. De werkzaamheden zelf zijn kosteloos maar een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Het Repair Café is geopend van 11 tot 15 uur. Als het erg druk is, zul je even moeten wachten voor je aan de beurt bent. Kom dus op tijd! Bel voor informatie naar: 013-4552928. 


HOOGSPANNINGSNET TILBURG NOORD - BEST - EINDHOVEN

Bewoners mogen meedenken met nieuw tracé

HoogspanningsmastTenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet. In Brabant wordt o.a. de bovengrondse verbinding van Tilburg Noord naar Best vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw traject. Deze aanpassing is nodig vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit en omdat de huidige verbinding over een paar jaren toe is aan groot onderhoud.


Voorlopig voorkeursalternatief op digitale kaart

In het voorjaar van 2019 is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen door de gemeenten en de provincie. Dit tracé ligt ten zuiden van de A58. Medio 2019 zijn hierover informatieavonden gehouden. Daarna is TenneT gestart met het vinden van het definitief voorkeurstracé. Dit gaat in overleg met de omgeving, zoals overheden, natuurorganisaties, grondeigenaren, belangenorganisaties en omwonenden. Ook worden de vragen en opmerkingen meegenomen die zijn gesteld tijdens de informatieavonden en via de website van TenneT. Zo kan goed rekening worden gehouden met specifieke eisen van belanghebbenden.


Op de interactieve kaart (https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/tracekaart?map=51.532192,5.176380,10.8,0,0 ) is aangegeven waar verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Op deze kaart kunt u tot in detail inzoomen. Op de plaatsen waar nog geen voorkeurstracé staat is nog geen voorlopige keuze gemaakt en vindt nog overleg plaats. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk mee’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.


HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
In februari van dit jaar heeft de gemeente Tilburg 7 locaties geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen om er huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. De behoefte aan goede huisvesting voor deze groep werknemers is in Brabant erg groot. In 2017 waren er bouwplannen voor een wooncomplex voor arbeidsmigranten in de Kalverstraat. Die plannen leidden tot een enorm verzet, niet alleen van direct omwonenden maar ook van veel organisaties (onder andere de wijkraden) en bewoners in Tilburg-Noord. Uiteindelijk zijn de plannen ingetrokken. Maar daarmee is natuurlijk het probleem van de woningnood voor deze werknemers niet Locatie Arbeidsmigranten TN 2opgelost. Vandaar dat de gemeente op zoek is gegaan naar alternatieven; locaties die ruimte kunnen bieden voor het bouwen van grootschalige woonvoorzieningen voor zo’n 3600-5000 arbeidsmigranten (te realiseren voor 2025). De voorgestelde 7 kansrijke locaties zijn: Dr. Hub van Doorneweg 81 t/m 99 en het naastgelegen onbebouwde gemeenteperceel, Broekhovenseweg 136a, Ringbaan Oost 102, Ringbaan Noord 81, Dongenseweg 67,de Schoorstraat 63 in Udenhout en Bundersestraat 30. En die laatste plek ligt in Tilburg-Noord.
 


NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS
ContourdeTwern geeft periodiek een nieuwsbrief uit met allerlei informatie voor (met name) vrijwilligers in Tilburg. Bekijk hier de laatste nieuwe uitgave van de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/8c6c399afd70/nieuwsbrief-vrijwilligers-tilburg-2019 of kijk op www.vrijwilligerstilburg.nl .


OBJECTEN SWEELINCKLAAN
Object SweelincklaanDe Werkgroep WWV (van de Noordraad) maakt zich al jaren zorgen over de veiligheid van de Sweelincklaan. Er is geopteerd voor een zebrapad bij de bushalte, verkeersspiegels bij toegangswegen vanuit de flats en Van Anrooijlaan, drempels, verkeerslichten, knipperlichten, 30 km-zone, waarschuwingsborden …. Eigenlijk zijn geen van deze maatregelen effectief volgens de verkeersdeskundige. Met de wijkregisseur (Samir Azahaf) heeft de werkgroep WWV bij de gemeente Tilburg geopteerd naar een creatief plan. En dat is gelukt. Ter hoogte van de bushalte zijn aan beide zijde van de weg kunstwerken geplaatst als blikvanger. Deze objecten zijn op 14 maart onthuld door wijkwethouder Mario Jacobs in het bijzijn van enkele omwonenden, leden van de Noordraad en niet te vergeten de kunstenaar Martien Kuipers (van Buro Mus). En nu maar hopen dat de attentiewaarde groot genoeg is om ongelukken te voorkomen.


ZWERFAFVAL NOORDERLICHTDAG
Kraam NoorderlichtdagOp 11 juni vond bij SBO Noorderlicht een bijzondere dag plaats: de Noorderlichtdag. Deze dag stond met informatie, workshops en spellen helemaal in het teken van groen. De werkgroep zwerfafval/voorlichting BS mocht daarbij aanwezig zijn. We hebben een kraam ingericht over zwerfafval en de kinderen - met een mini-milieustraat - geleerd om huishoudelijke afval goed te scheiden. Als beloning stonden voor hen schalen klaar met gezonde hapjes. Het was een geweldige middag. De kinderen waren enthoudiast en zijn bovendien (met veiligheidshesje aan en voorzien van een kindergrijper) aan de slag gegaan met zwerfafval ruimen op het schoolplein. Voor herhaling vatbaar!


OPROEP BUURT- EN BEWONERSVERENIGINGEN

De wijkraden Stokhasselt en de NoordraadHQ vragen buurtverenigingen, huurdercommissies en bewonersverenigingen in Tilburg-Noord zich te melden bij de Noordraad. De wijkraden willen verbinding leggen met deze organisaties en met hen een gezamenlijk overleg organiseren. Een melding met naam van de vereniging, contactpersoon en e-mailadres kan worden gedaan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


BEDRIJVENTERREIN ZWALUWENBUNDERS-VERVOLG
Afgelopen zomer hebben de wijkraden van Noord zich laten horen over het ontwerpbestemmingsplan Zwaluwenbunders. Het gaat om plannen van de gemeente om ten noorden van onze wijken een nieuw industrieterrein aan te leggen. Ten oosten van de Quirijnstokstraat en ten noorden van de Burgemeester Bechtweg zou bedrijventerrein Zwaluwenbunders moeten komen. Het terrein is vooral bedoeld voor de vestiging van logistieke bedrijven. Want Midden-Brabant – met de gemeenten Tilburg en Waalwijk voorop – willen de logistieke hotspot van Nederland kracht bij zetten.

Schets locatie ZwaluwenbundersWaar de gemeente vermoedelijk geen rekening mee hield, is dat de plannen op zoveel weerstand zouden stuiten. Vorig jaar zijn namelijk meer dan 70 zienswijzen (eerste fase van bezwaarprocedure) ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een overweldigende hoeveelheid organisaties hebben hun bezwaren formeel verwoord, zo ook de wijkraden in Noord. We kunnen concluderen dat het verzet tegen het ontwerpbestemmingsplan ongekend groot is.

De bezwaren van de wijkraden tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn fors. Vooral dat het gaat om enorme grote bedrijfshallen (ook nog eens 22 meter hoog, mogelijk hoger). Daarvoor wordt heel veel natuur opgeofferd. Op die plaats een industrieterrein realiseren vormt een aantasting en vernietiging van het leefgebied van onder andere reeën, dassen, vogels en insecten, verlies van historisch landschap en verstoring van belangrijke waterlopen. Ook de woon- en werkomgeving van kleine ondernemers wordt vernietigd. Het bedrijventerrein levert nauwelijks werkgelegenheid op (wel fijnstof, stikstof, geluids- en verkeersoverlast). Er zal nauwelijks productie gaan plaatsvinden. Het gaat overwegend om logistieke activiteiten. En de logistieke sector kampt met een enorm tekort aan personeel. Waar worden dan de noodzakelijke werknemers vandaan gehaald? Met welke gevolgen? Neen, een bedrijventerrein op deze plek is niet logisch, zelfs bijzonder schadelijk voor mens en natuur.
En dan hebben we nog de ontwikkeling van landschapspark Pauwels. Daarbij gaat het om het gebied tussen Lobelia en Helvoirt en tussen Kaatsheuvel en gemeente Tilburg. In samenspraak met omliggende gemeenten en betrokken organisaties wordt op dit moment een visie ontwikkeld op dit landschapspark, een gebied waarin natuur en recreatie een plek moeten krijgen. Daarin past toch geen bedrijventerrein?