ZWALUWENBUNDERS (4): NATUUR EN ENERGIE?
We hebben op deze website al verschillende publicaties gedaan over het gebied Zwaluwenbunders. De eerste keer betrof het plan van de gemeente om het gebied in te richten als bedrijventerrein. Die plannen zijn door de gemeente voorlopig in de ijskast gezet vanwege de noodzaak van een extra Zwaluwenbunders 4milieueffectenrapportage (m.e.r.). Er moest meer onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen. Dat was het tweede bericht. Eind 2019 kwam de gemeente met initiatief om Zwaluwenbunders als depot te gebruiken voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS vervuilde grond. De PFAS-norm was door de landelijke overheid zo scherp gesteld dat grondbedrijven heel veel grond niet meer mochten benutten (derde bericht). Inmiddels is de PFAS-norm verhoogd. Hierdoor kan veel (licht vervuilde) grond weer worden gebruikt en is Zwaluwenbunders als opslagplaats misschien niet nodig.

En nu - met dit vierde bericht - gaan we het ergens over hebben want
de gemeente zit niet stil. Nu worden er plannen ontwikkeld om – zolang een bedrijventerrein niet wordt gerealiseerd - in Zwaluwenbunders een (tijdelijk) energiepark aan te leggen in combinatie met (tijdelijke) natuur. Vooralsnog voor de periode van 10 jaar want het bedrijventerrein is (nog) niet definitief van de baan.

Op 9 januari is een groep bestaande uit belangstellenden uit de wijk en professionals bij elkaar gekomen om het idee te bespreken en mee te denken met mogelijke opties. De Noordraad was daarbij aanwezig. En eerlijk is eerlijk, het was een inspirerende brainstormsessie. Al schetsend - letterlijk – zijn elementen genoemd die zouden passen in het gebied. Een gebied dat vooral groen moet blijven en zelfs groener moet worden volgens de denktank. De hoofdlijnen van de schets: kleinschalige natuur met zoveel mogelijk biodiversiteit, met ook kleine stukjes bos en zelfs voedselbosjes, maar ook kleinschalige, biologische, landbouw met houtwallen omzoomd (er is nu ook al landbouw). En als er dan persé zonnepanelen moeten worden geplaatst, zorg dan dat ze zoveel mogelijk op natuurlijke wijze worden ingepast. Aandacht was er ook voor de sociale kanten van de wijk en de waarde die het gebied kan hebben voor Tilburg-Noord. Zeker als er een goede ontsluiting komt voor wandelaars.

De economie van bedrijventerreinen (en Tilburg als logistieke hotspot) is een korte termijnvisie. Het is het gevolg van het huidige westerse consumptiegedrag. Maar daar moeten we van af. Daar wordt de wereld en ook Tilburg niet beter van. Dat economisch denken moeten we ombuigen naar denken in de zin van welzijn en gezondheid. Dat sluit dan mooi aan bij het bestuursakkoord 2018-2022; ‘Gelukkig en gezond in Tilburg’.
Maar voor de duidelijkheid: het gaat om voorstellen die door de projectorganisatie worden uitgewerkt en dan aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit.