BIJEENKOMST WIJKRADEN MET BEWONERSORGANISATIES
De wijkraden in Noord hebben begin dit jaar het initiatief genomen om rechtstreeks in contact te komen met de verschillende bewonersorganisaties in de wijk. Het is bijzonder zinvol om ervaringen en informatie uit te wisselen. Gezamenlijke belangen en onderwerpen te over. In juni van dit jaar hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd met maar liefst 17 bewonersorganisaties, -commissies en -verenigingen uit Tilburg-Noord.

Op 24 oktober zijn de organisaties en beide wijkraden voor de tweede maal bij elkaar geweest. Daarbij stonden twee thema’s centraal: energietransitie en groenbeheer. Buurtvereniging Schanszicht heeft e.e.a. verteld over de ervaringen van de bewoners van de huizen in Beethovenlaan/Offenbachstraat, die woningen zijn namelijk aangewezen als een van de proeftuinen binnen het project ‘Quirijnstok van het gas af’. De buurtvereniging zou ook graag op basis van haar eigen ervaringen informatie willen delen met bewoners/eigenaren van huizen die op dit moment of later worden aangewezen als proeftuin. In de wijkkrant van 14 november heeft een groot artikel gestaan over de proeftuin. Kijk het nog eens na op de website van de WijkkrantNoord. Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen over de energietransitie en de proeftuinen? Neem dan contact op met de Noordraad.

De bewonersvereniging van de Hoffmannflat sprak haar bezorgdheid uit over het groenbeheer in de omgeving van de flat en het parkje ten noorden van het benzinestation aan de Heikantlaan. Het is daar behoorlijk donker, hetgeen de veiligheid van de omgeving niet ten goede komt. Tevens kwam het voor bewoners volkomen ondoorzichtige bomenbeleid van de gemeente ter sprake. Zijdelings kwamen nog aan de orde: het manifest van de wijkraden, de bijeenkomsten over ‘Tilburg Noord 2040’, de verkeersproblematiek van het Wagnerplein, de invulling van het MOB-complex aan de IJpelaereweg, waar de gemeente een evenemententerrein wil aanleggen (mede als vervanging van het Leijpark). En last but not least het groeiend aantal woningen dat wordt opgekocht door beleggers en daarna aan particulieren wordt verhuurd.

Een derde gezamenlijke bijeenkomst zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. De onderwerpen worden aangedragen door de bewonersorganisaties.