STORT VERVUILDE GROND IN ZWALUWENBUNDERS (3)
Zwaluwenbunders2De wijkraden van Tilburg-Noord kregen onlangs te horen dat Zwaluwenbunders in Tilburg-Noord is gekozen als (tijdelijk) depot voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS vervuilde grond. Want tja… de gemeente moet ergens blijven met zoveel verontreinigde grond. En zwaluwenbunders was eerder bestemd als plek voor een groot logistiek centrum, totdat een pas op de plaats moest worden gemaakt omdat een aanvullende milieueffectenrapportage (m.e.r.) nodig is.

Voor de wijkraden is de stort van zoveel vervuilde grond de druppel die de emmer voor Noord doet overlopen. Daarom hebben wij – wijkraden - het initiatief genomen om een brief te mailen naar de gemeenteraad. Tevens hebben we de publiciteit gezocht en het Brabants Dagblad benaderd. Op 9 november is daarin een artikel verschenen over ons standpunt met bovendien een ludieke actie die we in de brief aan de gemeenteraadsleden hebben voorgesteld. Ludiek wat betreft toon maar tegelijk gaat het om een serieuze opsomming van belastende factoren waarmee de inwoners van Noord in de loop der jaren zijn geconfronteerd.

Wat willen we gaan doen? Speciaal voor de gemeente organiseren we (onder begeleiding van stadsgidsen) een (nu nog denkbeeldige) alternatieve wandeling in de achtertuin van Tilburg-Noord met de naam ‘Tilburg-Noord Place to be’.

De route
We beginnen op één van de industrieterreinen die Tilburg Noord omringen; het industrieterrein Kraaiven. De autoboulevard (stikstof alom) ter hoogte van bijvoorbeeld Maître Paul, is een ideaal startpunt. We gaan vervolgens langs het beoogde festivalcomplex; het voormalige MOB-complex. Beoogd, omdat grote festiviteiten te belastend zijn voor het Leijpark en haar omgeving. Vanaf daar gaan we naar de nog enige afvalbegraafplaats van Brabant waar nu en de komende tien jaren Attero niet te verwerken afval opslaat en een GFT-vergister exploiteert. Goed geïnformeerd brengen we vervolgens een bezoek aan de Afvalwaterreinigingsinstallatie (AWRI) van de Dommel. Omdat voormalig wethouder Erik de Ridder er nu dijkgraaf is, moet het mogelijk zijn daar een rondleiding te regelen tussen de aerobe en anaerobe bacteriën. Via het Noorderbos of te wel de voormalige vloeivelden - waar wegens de vervuilde bodem geen woningen gerealiseerd mochten worden - bezoeken we de gebieden waarvoor de gemeenteraad het structuurplan Pauwels heeft vastgesteld. Daar brengen we midden in dit beoogde landschapspark een bezoek aan de opslagplaats voor PFAS, namelijk Zwaluwenbunders. Het beklimmen van de bergen is op eigen risico. Aanschouw ook de accommodatie voor 400 arbeidsmigranten op nauwelijks 100 meter afstand van de opslagplaats voor PFAS (volksgezondheid?). Na het natuurgebied Pauwels brengen we ook nog een bezoek aan de exploitant van de gaswinning onder Tilburg-Noord; Vermilion. Heb dan ook aandacht voor de ranke elektriciteitsmasten die de skyline van Tilburg-Noord mede bepalen. We beëindigen de rondleiding bij Peerke Donders. Op deze historische plek kan de stadsgids aan de hand van een eveneens historische kaart aantonen hoe immens het heidegebied van de Stokhasselt en de Heikant de afgelopen 150 jaar door menselijk ingrijpen is veranderd. Het tot inkeer brengen van de gemeenteraadsleden en ambtenaren kan wellicht het laatste wonder zijn dat onze Peer nodig heeft om heilig verklaard te worden. Via de Sweelincklaan - oppassen voor dieselvrachtwagens die dwars door de woonwijk containers van het industrieterrein Loven naar Kraaiven transporteren - keren we huiswaarts.

Als er nog tijd over is, kunnen de gemeenteraadsleden nog even langs komen bij de wijkraden. Zij kunnen hen informeren over andere aangelegenheden van Tilburg-Noord. De koffie staat in de beide wijkcentra of het Ronde Tafelhuis zeker klaar.

Tilburg-Noord, place to dump?