VERKEERSSITUATIE WAGNERPLEIN-3
Kaal WagnerpleinIn de septemberuitgave van de WijkkrantNoord hebben het Bewonersklankbord Wagnerplein en de Noordraad een artikel gepubliceerd over de verkeerssituatie op en rondom het Wagnerplein. Vooral de ontsluiting van de oostelijke parkeerplaats (bij AH) en de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan roepen veel klachten en zelfs frustraties op. Op de oproep die we hebben gedaan aan de lezers om zich te laten horen, hebben we heel veel reacties gekregen.

Maar niet alleen individuele bewoners laten zich horen. De wijkraden hebben op 24 oktober een bijeenkomst gehad met de bewonersverenigingen in Tilburg-Noord (zie het artikel hieronder). Ook daarin werd het onderwerp (door de bewonersorganisaties) naar voren gebracht. De voorzitter van de beide wijkraden, Harrie Meeuwesen, heeft naar aanleiding daarvan op 27 oktober een bericht gestuurd naar de gemeente, met name naar wijkwethouder Mario Jacobs. Daarin heeft hij de kritieken verwoord van de wijkbewoners en de bewonersorganisaties.


De volgende stap werd gezet door het Bewonersklankbord Wagnerplein. Op 20 november heeft zij een vergadering gehad met vertegenwoordigers van de gemeente en de projectontwikkelaar van het plein (BDP, voorheen Bouwfonds). Het resultaat van dit overleg was voor het Bewonersklankbord hoopgevend. De gemeente is bereid oplossingsgericht aan de slag te gaan. We zijn dan ook oprecht blij dat er stappen (kunnen) worden gezet in de goede richting.

De gemeente zal in de komende wijkkrant een publicatie doen over het gespreksresultaat. Die tekst zal binnenkort ook op deze plek verschijnen.