WIE WORDT WIJKBURGER 2019?

Begin 2020 is het weer zo ver. De wijkburger 2019 wordt dan bekend gemaakt. Wij zoeken de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan het leefklimaat in onze wijken in Tilburg-Noord. Dit kan iemand zijn, die in Tilburg-Noord woont maar het kan ook iemand zijn die hier werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis).
Wilt u eens goed in uw omgeving nagaan of er iemand is die zich op een bijzondere manier inzet voor een ander persoon of voor ons aller leefklimaat? Tot 16 december kunt u kandidaten voor deze verkiezing aanmelden. Kandidaten van de voorgaande 3 jaar die het (net) niet gehaald hebben mogen uiteraard opnieuw genomineerd worden. Vergeet niet uw eigen naam en adres door te geven, want de verkiezingscommissie zal onder de inzenders een prijs verloten. De uitslag van de verkiezing en verloting zal in 2020 (tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Noordraad HQ) bekend worden gemaakt.

De gegevens (naam + adres kandidaat en van uzelf + motivatie/reden) kunt ons via mail () of per post (Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg) toesturen.