Afdrukken

HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
In februari van dit jaar heeft de gemeente Tilburg 7 locaties geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen om er huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. De behoefte aan goede huisvesting voor deze groep werknemers is in Brabant erg groot. In 2017 waren er bouwplannen voor een wooncomplex voor arbeidsmigranten in de Kalverstraat. Die plannen leidden tot een enorm verzet, niet alleen van direct omwonenden maar ook van veel organisaties (onder andere de wijkraden) en bewoners in Tilburg-Noord. Uiteindelijk zijn de plannen ingetrokken. Maar daarmee is natuurlijk het probleem van de woningnood voor deze werknemers niet Locatie Arbeidsmigranten TN 2opgelost. Vandaar dat de gemeente op zoek is gegaan naar alternatieven; locaties die ruimte kunnen bieden voor het bouwen van grootschalige woonvoorzieningen voor zo’n 3600-5000 arbeidsmigranten (te realiseren voor 2025). De voorgestelde 7 kansrijke locaties zijn: Dr. Hub van Doorneweg 81 t/m 99 en het naastgelegen onbebouwde gemeenteperceel, Broekhovenseweg 136a, Ringbaan Oost 102, Ringbaan Noord 81, Dongenseweg 67,de Schoorstraat 63 in Udenhout en Bundersestraat 30. En die laatste plek ligt in Tilburg-Noord.
 
Bewoners en betrokkenen van elke locatie hebben van de gemeente een bewonersbrief ontvangen met daarin ook een uitnodiging voor een informatieavond. Op 27 maart vond bij Peerke Donders de informatieavond plaats voor omwonenden en belanghebbenden voor Bundersestraat 30/Rugdijk (oud kassencomplex). Het gaat hier – volgens de bijlage van de brief - om huisvesting van 128 arbeidsmigranten (maar misschien meer als het perceel kan worden uitgebreid). In dit gebied (aan de Rugdijk) is ook een tuincentrum en een bouwmarkt gepland. Daarvoor is een nieuwe weg beoogd van de Rugdijk naar de Burgemeester Bechtweg. Deze procedure loopt nog. Voor eventuele realisatie van een migrantencomplex is die beoogde weg een voorwaarde. Zolang het tuincentrum, de bouwmarkt en de nieuwe weg nog niet vaststaan is ook deze locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten niet definitief. Zo maken we op uit de stukken (bewonersbrief met bijlagen). Tot zover de schriftelijke feitelijkheden. Nu naar de Informatieavond.

Bij Peerke Donders liep in korte tijd het café vol met bewoners, geïnteresseerden en professionals, waaronder wethouder Oscar Dusschooten (wonen, VVD) en wijkwethouder Mario Jacobs (groen, natuur en landschap, GroenLinks). Ook de Noordraad (wijkraad voor Heikant en Quirijnstok) was met enkele leden (als toehoorder) aanwezig.Tijdens inleiding van de bijeenkomst werd de noodzaak van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten toegelicht. We hebben te maken met economische groei, met vergrijzing en een 24-uurs-economie waarbij ons internet-koopgedrag een grote rol speelt. ‘Vandaag besteld, morgen in huis’ vraagt veel arbeidsmigranten in logistiek en distributie (naast landbouw en vleesverwerking de sectoren die behoorlijk afhankelijk zijn van Europese arbeidskrachten). De keuze voor grootschaligheid bij woonruimte voor arbeidsmigranten is een gegeven omdat huisvesting van hen in reguliere woningen om diverse redenen geen optie is. Overigens gaat het vooral om huisvesting van arbeidsmigranten die nu al werkzaam zijn in Tilburg/Midden-Brabant en die recht hebben op fatsoenlijke huisvesting. Het betreft voornamelijk alleenstaande mannen, zeker geen gezinnen.
Na de inleiding, bij het ontvouwen van de plannen, werd de sfeer er niet vriendelijker op. Tilburg-Noord is een kwetsbare wijk en de ervaringen met de accommodatie voor arbeidsmigranten die in 2017 gepland was in de Kalverstraat, lagen nog vers in het geheugen. Opnieuw kreeg het publiek het gevoel dat met de kwetsbare kanten van de wijk (hogere percentages dan andere wijken wat betreft armoede, zo ook voor bewoners met een migratieachtergrond, laag opleidingsniveau, sociale huurwoningen, criminaliteitscijfer en meer dan in andere wijken een gevoel van onveiligheid) nauwelijks rekening wordt gehouden.

Diverse directe bewoners refereerden ook naar de procedure rondom het tuincentrum en de bouwmarkt waarbij de gemeente zich niet van haar beste kant heeft laten zien. De arbeidsmigrantenhuisvesting zou moeten worden gerealiseerd op de plek van het voormalig tuinbouwbedrijf dichtbij die grote geplande bedrijven. Het gebied raakt Landschapspark Pauwels. Bedrijventerrein Zwaluwenbunders - dat onlangs vanwege verder onderzoek naar milieueffecten voorlopig in de ijskast is gezet - werd zeker ook genoemd tijdens de informatieavond. Veel aanwezigen vrezen dat de gemeente stapsgewijs te werk gaat. En dat straks aan de zuidzijde van de Burgemeester Bechtweg de huisvesting komt voor arbeidsmigranten (in het verlengde van de grote bedrijven) en aan de noordzijde er van (wat oostelijker) het bedrijventerrein Zwaluwenbunders. Welke visie heeft de gemeente eigenlijk met (een groen) Noord?
 

Maar het onbestendige gevoel kwam misschien ook door de verstrekte informatie. De presentatoren en vooral wethouder Oscar Dusschooten gaf nadrukkelijk aan dat het initiatief voor de Kalverstraat destijds is ingetrokken vanwege de plannen voor Landschapspark Pauwels. Maar in 2017 is bericht dat projectontwikkelaar Paul Vermee zich heeft teruggetrokken door de grote commotie in Tilburg-Noord. Landschapspark Pauwels ging er dan ook bij het publiek niet in. Maar er was meer dat twijfels opriep. In de bijlage bij de bewonersbrief wordt de initiatiefnemer ‘initiatiefnemer’ genoemd, in de presentatie wordt de initiatiefnemer ‘Frank van Gool’ vermeld en na een vraag uit het publiek blijkt het om Otto Work Force te gaan. Er zal met Otto en Otto Work Force niet veel mis zijn maar deze vorm van informatieverstrekking getuigt niet van openheid. En dat het terrein nu al wordt opgeschoond (en al in bezit is van Otto Work Force) doet vermoeden dat er al stappen in de uitvoering worden gezet. Hoewel de presentatoren aangeven dat er nog niets vast ligt, kunnen ze het publiek daar niet van overtuigen. En ook de leden van de wijkraden niet. Binnen drie weken na de informatieavond wordt een klankbordgroep van bewoners opgericht. Als het om ideeën gaat, zoals wethouder Dusschooten het noemde, dan gaat men wel erg voortvarend te werk. Overigens heeft de klankbordgroep geen invloed op het besluit. Bewoners hebben geen inspraak of de accommodatie er wel of niet komt. De klankbordgroep mag meedenken en meepraten over bijvoorbeeld de gevolgen voor de omgeving zoals het beperken van verkeersbewegingen op de smalle Rugdijk. Overigens, over 128 arbeidsmigranten werd tijdens de avond niet gesproken, wel over 400. Niet zo vreemd met 7 ‘potentiële’ locaties en een behoefte aan 3600-5000 logies.