SPREEKUUR WIJKRADEN
De beide wijkraden in Tilburg-Noord houden spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala van onderwerpen. Voor specifieke informatie zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.
Momenteel vinden er geen spreekuren plaats in verband met het coronavirus.