MANIFEST AANGESCHERPT EN AANGEBODEN AAN WETHOUDER

De wijkraden in Tilburg Noord hebben op donderdag 13 april 2017 aan  wijkwethouder Mario Jacobs het Manifest “Op naar Nieuw Noord” aangeboden. Sinds 13 april zijn de wijkraden met (bewoners)organisaties en bewoners van Tilburg Noord in gesprek gegaan. Daarbij kunt u te denken aan ouderen, jongeren, ondernemers, huurderscommissies, ouderkamers e.d. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanscherping van het Manifest, maar ook tot de stelling dat dit Manifest steun heeft van de bewoners in Tilburg Noord.


Dit herziene Manifest hebben de beide wijkraden op 14 maart a.s. bij de opening van het Ypelaerpark, opnieuw aangeboden aan de wijkwethouder. Daarnaast zullen de beide wijkraden het ook aanbieden aan de bewoners van Tilburg Noord, om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voor zichzelf beter de keuze te kunnen maken welke politieke partij nu werkelijk in haar verkiezingsporgramma aandacht heeft besteed aan de leefbaarheid in Tilburg Noord. Ook bieden de wijkraden dit Manifest aan, aan de (toekomstige) gemeenteraad en politieke partijen, die in het licht van de verkiezingen nadrukkelijk aangeven dat ze thuis én actief zijn in Tilburg-Noord. Met dit manifest als leidraad kunnen de partijen als de verkiezingen achter de rug zijn, daadwerkelijk invulling (blijven) geven aan die betrokkenheid bij dit stadsdeel en kunnen de bewoners na vier jaar beoordelen of dit ook echt het geval was. Om te downloaden: Manifest Op naar Nieuw Noord .