Afdrukken


INLOOPAVONDEN BIJ RENOVATIES WEGEN

De laatste tijd laat de gemeente veel renovaties en verbeteringen uitvoeren aan straten, hofjes en pleinen. Voordat deze projecten van start gaan, organiseert de gemeente samen met de betrokken aannemer bijna altijd een inloopavond voor bewoners en belangstellenden.

Tijdens zo’n vrij te bezoeken inloopavond wordt informatie gegeven over het plan en kunnen bezoekers vragen stellen en voorstellen doen. Vaak staan er maquettes die een indruk geven van de uiteindelijke, nieuwe inrichting. De Noordraad adviseert alle bewoners die te maken krijgen met een herinrichting van hun woonomgeving, een dergelijke inloopavond bij te wonen. Dat voorkomt dat bewoners geen goed beeld hebben van het beoogde resultaat en achteraf geconfronteerd worden met een ongewenste situatie.