BETEGELING (VOOR)TUINEN
Een veel besproken onderwerp in de vergaderingen van de werkgroep WWV (onderdeel van de Noordraad) is de trend om (voor)tuinen volledig te betegelen. Lekker makkelijk want dan is er weinig onderhoud aan de tuin. Maar weet u wel hoe nadelig deze ontwikkeling is?


Al die stenen oppervlakten houden de warmte vast. In de zomer ontstaan daardoor stedelijke ‘hitte-eilanden’. Die extra hitte bedreigt de gezondheid van kwetsbare groepen als bejaarden en zieken. De bestrating veroorzaakt bovendien wateroverlast bij forse hoosbuien. Normaal gesproken zakt het regenwater rustig in de bodem. Nu gaat het rechtstreeks richting riolering, die al dat water niet krijgt weggevoerd. Dan komen straten blank te staan en lopen huizen waterschade op. Tilburg Noord is door de lage ligging al een kwetsbaar gebied en dat wordt door het afsluiten van de bodem met tegels alleen maar erger. Door die afsluiting wordt bovendien het grondwaterpeil onvoldoende aangevuld. Er zijn steeds meer hoosbuien met in korte tijd grote hoeveelheden water maar er zijn ook steeds vaker perioden met enorme droogte. Als de bodem het water kan opnemen, zullen de consequenties bij droge perioden ook verminderen. Betegeling kent nog een groot nadeel. Door de vermindering van het groen neemt ook de biodiversiteit af: een versteende tuin heeft nu eenmaal niets te bieden aan vogels, vlinders, bijen en andere dieren.
Maar als u dan naast het groen toch wat tegels in de tuin wilt leggen, denk dan eens aan waterdoorlatende klinkers of aan grind.