LEMON-ONDERZOEK:
Hoe staan we er voor in Tilburg-Noord?
Om de twee jaar wordt in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in onze stad. Het gaat om het zogenaamde Lemon-onderzoek waarbij door middel van vragenlijsten (op verschillende thema’s) een beeld wordt verkregen van de leefbaarheid in de wijk. Ook in Tilburg-Noord heeft dat onderzoek plaatsgevonden. Binnen het onderzoek werd aan de bewoners gevraagd om een cijfer van 1 tot 10 te geven. Dat cijfer wordt vervolgens vergeleken met het gemiddelde van de stad.


ZWALUWENBUNDERS (5) DEFINITIEF GEEN BEDRIJVENTERREIN
Zwaluwenbunders 3De plannen om in het gebied Zwaluwenbunders een bedrijventerrein te ontwikkelen, gaan definitief niet door. De wijkraden zijn verheugd over dit besluit van de gemeente. We hebben u al meerdere malen via wijkkrant en deze website geïnformeerd over de stand van zaken van dit terrein en dan kunt u weten dat we destijds formeel bezwaar hebben gemaakt tegen deze bedrijfsplannen. We hebben u ook bericht dat de besluitvorming door de gemeente werd stilgelegd vanwege een uitgebreidere mer-rapportage. Onze laatste berichtgeving ging over schetsen voor een alternatieve invulling van dit terrein waaraan een kleine groep professionals en bewoners aan de basis staan. Die schetsen, zeg maar fraaie ontwerpen - met daarin natuur, pluktuin, recreatie, biologische, kleinschalige landbouw en opwekking van zonne-energie – zijn als alternatief aan de gemeenteraad voorgelegd. En nu ligt er dus een definitief besluit.

Of het ingediende ontwerp ook zo wordt overgenomen door de gemeente is niet zeker. Met de ontwikkeling van cultuurlandschap Zwaluwenbunders wordt wel de aansluiting gezocht met het toekomstige landschapspark Pauwels. En dat is heel logisch.


STICHTING LEERGELD VERRUIMT TIJDELIJK MOGELIJKHEDEN
Voor sommige ouders wordt het mogelijk bij Stichting Leergeld een laptop voor thuis aan te vragen.
De stichting heeft in verband met schoolkinderen die thuis onderwijs moeten volgen, de mogelijkheden voor een laptop verruimd. Het gaat om een verruiming naast de reguliere mogelijkheden, bedoeld om een snelle oplossing te kunnen bieden voor huishoudens waarbij het onderwijs in de knel komt doordat er geen computer beschikbaar is. Open hier de brief van Stichting Leergeld voor meer informatie.


AMBASSADRICES:
Zorg voor de toekomst van onze kinderen
Wie zich verdiept in de kansen van de vele kinderen in Noord, weet dat die voor een aantal van hen op voorhand minder zijn. Daarom maken scholen zich druk over de voor- en vroegschoolse opvoeding. Maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom wordt hier bijvoorbeeld in de ouderkamers over gesproken en maakt ook de wijkraad zich zorgen over de toekomst van onze kinderen, die vaak hun schoolcarrière moeten beginnen met een achterstand. In een gesprek met de coördinator van de ouderkamer in de Dirigent, ANNIE MEENS, hebben we daarom een strategie afgesproken die moet helpen.
Ambrassadrices1


OPRICHTING WERKGROEP MILIEU
De Noordraad is op zoek naar wijkbewoners die samen met andere geïnteresseerden aan de slag willen met een nieuw op te richten werkgroep Milieu. Milieu in brede zin want we willen daar verschillende werkgebieden in onder brengen. We denken aan de energietransitie, schaliegas (boringen in Noord en Loon op Zand), hoogspanningsleidingen, groenbeheer en ecologie, Zwaluwenbunders, kwaliteit van water, lucht en leefomgeving. Heb je interesse in het onderwerp en wil je af en toe met mede-belangstellenden bij elkaar komen? En wil je de Noordraad van advies dienen? Dan komen we graag met je in contact. Stuur je bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


NOORDRAAD ZOEKT BEHEERDER WEBSITE
Voor deze en binnenkort nieuwe website, is de Noordraad op zoek naar een vrijwilliger die het beheer wil overnemen van Carin. Het gaat om het functioneel beheer en dan vooral het plaatsen van onze artikelen en foto’s. Ben je digitaal handig en ben je bereid deze taak op je te nemen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


SOCIAAL MELDPUNT TILBURG

Sinds 1 januari is het meldpunt sociaal meldpunt Tilburg gestart. Een onafhankelijk meldpunt waar inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout terecht kunnen met vragen en meldingen op het gebied van het Sociaal domein. Dus over de WMO, jeugdzorg of de participatiewet. Maar ook gewoon voor een luisterend oor.
Het meldpunt is tijdens werkdagen bereikbaar op 013-2020056, elke dag van de week via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website: sociaalmeldpunttilburg.nl. Bekijk hier het PERSBERICHT van de gemeente Tilburg voor meer informatie.


VERKEERSDRUKTE SWEELINCKLAAN
De Sweelincklaan is door de jaren heen een doorgaande weg geworden met niet alleen steeds meer personenauto’s maar ook veel meer vrachtverkeer. De Noordraad heeft al eerder aan de bel getrokken over de toename van zwaar verkeer. De wijkregisseur (Samir Azahaf) heeft toen contact gelegd met transportbedrijven en duidelijk gemaakt dat de weg niet geschikt is als doorgaande weg voor deze voertuigen. En dat had een positief resultaat. Veel chauffeurs kozen voor een route buiten de wijk om.
Verkeersdrukte Sweelincklaan 3
Maar nu merken we weer een grote toename van vrachtverkeer. Onlangs hebben zowel individuele bewoners als bewonersorganisaties zich laten horen bij de Noordraad omdat er opnieuw veel hinder is van zwaar verkeer op de Sweelincklaan. Deze weg is hier namelijk niet op ingericht.