WIE WORDT WIJKBURGER 2019?

Begin 2020 is het weer zo ver. De wijkburger 2019 wordt dan bekend gemaakt. Wij zoeken de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan het leefklimaat in onze wijken in Tilburg-Noord. Dit kan iemand zijn, die in Tilburg-Noord woont maar het kan ook iemand zijn die hier werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis).
Wilt u eens goed in uw omgeving nagaan of er iemand is die zich op een bijzondere manier inzet voor een ander persoon of voor ons aller leefklimaat? Tot 16 december kunt u kandidaten voor deze verkiezing aanmelden.


SPREEKUUR WIJKRADEN
De beide wijkraden in Tilburg-Noord starten met spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala van onderwerpen. Voor specifieke informatie zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.

De Noordraad Heikant-Quirijnstok heeft spreekuren in wijkcentrum De Symfonie op:
- Woensdag 11 december van 10.00 tot 11.00 uur.
Donderdag 9 januari van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 22 januari van 10.00 tot 11.00 uur
Donderdag 6 februari van 18.30 tot 19.30 uur

De Wijkraad Stokhasselt heeft spreekuren in wijkcentrum De Ypelaer op:
- Dinsdag 10 december van 11.15 tot 12.00 uur.
-
Dinsdag 24 december van 11.15 tot 12.00 uur
-
Dinsdag 7 januari van 11.15 tot 12.00 uur
-
Woensdag 8 januari van 18.30 tot 19.30 uur
-
Dinsdag 21 januari van 11.15 tot 12.00 uur
-
Dinsdag 4 februari van 11.15 tot 12.00 uur
-
Woensdag 5 februari van 18.30 tot 19.30 uur


VERKEERSSITUATIE WAGNERPLEIN-3
Kaal WagnerpleinIn de septemberuitgave van de WijkkrantNoord hebben het Bewonersklankbord Wagnerplein en de Noordraad een artikel gepubliceerd over de verkeerssituatie op en rondom het Wagnerplein. Vooral de ontsluiting van de oostelijke parkeerplaats (bij AH) en de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan roepen veel klachten en zelfs frustraties op. Op de oproep die we hebben gedaan aan de lezers om zich te laten horen, hebben we heel veel reacties gekregen.

Maar niet alleen individuele bewoners laten zich horen. De wijkraden hebben op 24 oktober een bijeenkomst gehad met de bewonersverenigingen in Tilburg-Noord (zie het artikel hieronder). Ook daarin werd het onderwerp (door de bewonersorganisaties) naar voren gebracht. De voorzitter van de beide wijkraden, Harrie Meeuwesen, heeft naar aanleiding daarvan op 27 oktober een bericht gestuurd naar de gemeente, met name naar wijkwethouder Mario Jacobs. Daarin heeft hij de kritieken verwoord van de wijkbewoners en de bewonersorganisaties.


De volgende stap werd gezet door het Bewonersklankbord Wagnerplein. Op 20 november heeft zij een vergadering gehad met vertegenwoordigers van de gemeente en de projectontwikkelaar van het plein (BDP, voorheen Bouwfonds). Het resultaat van dit overleg was voor het Bewonersklankbord hoopgevend. De gemeente is bereid oplossingsgericht aan de slag te gaan. We zijn dan ook oprecht blij dat er stappen (kunnen) worden gezet in de goede richting.

De gemeente zal in de komende wijkkrant een publicatie doen over het gespreksresultaat. Die tekst zal binnenkort ook op deze plek verschijnen.

 

BIJEENKOMST WIJKRADEN MET BEWONERSORGANISATIES
De wijkraden in Noord hebben begin dit jaar het initiatief genomen om rechtstreeks in contact te komen met de verschillende bewonersorganisaties in de wijk. Het is bijzonder zinvol om ervaringen en informatie uit te wisselen. Gezamenlijke belangen en onderwerpen te over. In juni van dit jaar hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd met maar liefst 17 bewonersorganisaties, -commissies en -verenigingen uit Tilburg-Noord.


STORT VERVUILDE GROND IN ZWALUWENBUNDERS
Zwaluwenbunders2De wijkraden van Tilburg-Noord kregen onlangs te horen dat Zwaluwenbunders in Tilburg-Noord is gekozen als (tijdelijk) depot voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS vervuilde grond. Want tja… de gemeente moet ergens blijven met zoveel verontreinigde grond. En zwaluwenbunders was eerder bestemd als plek voor een groot logistiek centrum, totdat een pas op de plaats moest worden gemaakt omdat een aanvullende milieueffectenrapportage (m.e.r.) nodig is.

Voor de wijkraden is de stort van zoveel vervuilde grond de druppel die de emmer voor Noord doet overlopen. Daarom hebben wij – wijkraden - het initiatief genomen om een brief te mailen naar de gemeenteraad. Tevens hebben we de publiciteit gezocht en het Brabants Dagblad benaderd. Op 9 november is daarin een artikel verschenen over ons standpunt met bovendien een ludieke actie die we in de brief aan de gemeenteraadsleden hebben voorgesteld. Ludiek wat betreft toon maar tegelijk gaat het om een serieuze opsomming van belastende factoren waarmee de inwoners van Noord in de loop der jaren zijn geconfronteerd.

Wat willen we gaan doen? Speciaal voor de gemeente organiseren we (onder begeleiding van stadsgidsen) een (nu nog denkbeeldige) alternatieve wandeling in de achtertuin van Tilburg-Noord met de naam ‘Tilburg-Noord Place to be’.


HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN KALVERSTRAAT
DEFINITIEF VAN DE BAAN

In 2017 was er veel te doen over een te bouwen accommodatie voor arbeidsmigranten in de Kalverstraat. Een bijeenkomst voor direct omwonenden en betrokken organisaties, in de zomer van 2017, liep uit de hand en werd ter plaatse gecanceld. In november maakte de projectontwikkelaar Paul Vermee bekend dat hij voorlopig afzag van de plannen.


VERKEERSSITUATIE WAGNERPLEIN-2

We hebben inmiddels een mooi vernieuwd overdekt winkelcentrum, nieuwe parkeerterreinen, een plein met Verhalenhuis/bibliotheek, appartementen en de eerder vernieuwde Drieburcht, een sportcomplex met allure. Niets mis zou je denken. Nou, de Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad HQ en ook omwonenden en bezoekers hebben nog wel wat wensen.

Eenrichting BrucknerlaanDie wensen hebben betrekking op de inrichting van het plein en dan vooral het ontbreken van bomen. Maar ook op de onduidelijke verkeerssituatie en de veiligheid van voetgangers op het plein. Want het plein is bedoeld voor voetgangers maar teveel fietsers, en zelfs motorrijders en auto’s (voor bevoorrading van winkels) maken het niet zo veilig. En dan is er nog de wel erg beperkte ontsluiting van het parkeerterrein aan de oostzijde (bij AH) waardoor zich regelmatig opstoppingen voordoen. En last but not least de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan. 

 

‘WIJ AAN ZET’ i.p.v. ‘WIJK AAN ZET’

De gemeente Tilburg wil de wijken een grotere stem geven bij de keuze en financiering van activiteiten en projecten in de wijk. Een aantal subsidies heeft men samengevoegd en de gelden beschikbaar gesteld aan de wijk. WIJ zijn dus aan zet. Als u suggesties of initiatieven heeft die bijdragen aan het verbeteren van de sociale contacten in onze wijk, kunt u een subsidie aanvragen. Het is ook de bedoeling dat de activiteit nog dit jaar wordt uitgevoerd.