EN DE WIJKBURGER 2019 IS .....
de
Werkgroep Activiteiten Stokhasselt, bestaande uit Michel de Kievit, Wil Groenewoudt en Ed v.d. Mijden. De Werkgroep Activiteiten staat aan de basis van diverse kleine en grote activiteiten in De Ypelaer en omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de maandelijkse Familiedagen in de Ypelaer, de vele buitenactiviteiten in het Ypelaerpark, het Winterfestival en niet te vergeten het tweedaagse Parkfestival.

Wijkbuger 2019Foto Miek Korsmit
Michel, Wil en Ed zijn al vele jaren achtereen nauw betrokken bij alle eerdergenoemde activiteiten, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. En als er beroep op hen wordt gedaan om in Tilburg-Noord mee te helpen bij andere activiteiten, zoals de Wandel4daagse Tilburg-Noord en het Zomerfestival bij wijkcentrum De Symfonie, stellen ze ook daar hun uitgebreide kennis en ervaring met het organiseren van activiteiten beschikbaar. Michel, Wil en Ed zijn een uitstekend samenwerkend team en als zodanig krijgen ze nu het schouderklopje dat ze verdienen.


NOORDRAAD ZOEKT BEHEERDER WEBSITE
Voor deze en binnenkort nieuwe website, is de Noordraad op zoek naar een vrijwilliger die het beheer wil overnemen van Carin. Het gaat om het functioneel beheer en dan vooral het plaatsen van onze artikelen en foto’s. Ben je digitaal handig en ben je bereid deze taak op je te nemen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .SOCIAAL MELDPUNT TILBURG

Sinds 1 januari is het meldpunt sociaal meldpunt Tilburg gestart. Een onafhankelijk meldpunt waar inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout terecht kunnen met vragen en meldingen op het gebied van het Sociaal domein. Dus over de WMO, jeugdzorg of de participatiewet. Maar ook gewoon voor een luisterend oor.
Het meldpunt is tijdens werkdagen bereikbaar op 013-202 00 56, elke dag van de week via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website: sociaalmeldpunttilburg.nl.
Bekijk hier het PERSBERICHT van de gemeente Tilburg voor meer informatie.


VERKEERSDRUKTE SWEELINCKLAAN
De Sweelincklaan is door de jaren heen een doorgaande weg geworden met niet alleen steeds meer personenauto’s maar ook veel meer vrachtverkeer. De Noordraad heeft al eerder aan de bel getrokken over de toename van zwaar verkeer. De wijkregisseur (Samir Azahaf) heeft toen contact gelegd met transportbedrijven en duidelijk gemaakt dat de weg niet geschikt is als doorgaande weg voor deze voertuigen. En dat had een positief resultaat. Veel chauffeurs kozen voor een route buiten de wijk om.
Verkeersdrukte Sweelincklaan 3
Maar nu merken we weer een grote toename van vrachtverkeer. Onlangs hebben zowel individuele bewoners als bewonersorganisaties zich laten horen bij de Noordraad omdat er opnieuw veel hinder is van zwaar verkeer op de Sweelincklaan. Deze weg is hier namelijk niet op ingericht.


WERKGROEP MILIEU IN 2020
De Noordraad is op zoek naar wijkbewoners die samen met andere geïnteresseerden aan de slag willen met een nieuw op te richten werkgroep Milieu. Milieu in brede zin want we willen daar verschillende werkgebieden in onder brengen. We denken aan de energietransitie, schaliegas (boringen in Noord en Loon op Zand), hoogspanningsleidingen, groenbeheer en ecologie, Zwaluwenbunders, kwaliteit van water, lucht en leefomgeving. Heb je interesse in het onderwerp en wil je af en toe met mede-belangstellenden bij elkaar komen? En wil je de Noordraad van advies dienen? Dan komen we graag met je in contact. Stuur je bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


ZWALUWENBUNDERS (4): NATUUR EN ENERGIE?
We hebben op deze website al verschillende publicaties gedaan over het gebied Zwaluwenbunders. De eerste keer betrof het plan van de gemeente om het gebied in te richten als bedrijventerrein. Die plannen zijn door de gemeente voorlopig in de ijskast gezet vanwege de noodzaak van een extra Zwaluwenbunders 4milieueffectenrapportage (m.e.r.). Er moest meer onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen. Dat was het tweede bericht. Eind 2019 kwam de gemeente met initiatief om Zwaluwenbunders als depot te gebruiken voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS vervuilde grond. De PFAS-norm was door de landelijke overheid zo scherp gesteld dat grondbedrijven heel veel grond niet meer mochten benutten (derde bericht). Inmiddels is de PFAS-norm verhoogd. Hierdoor kan veel (licht vervuilde) grond weer worden gebruikt en is Zwaluwenbunders als opslagplaats misschien niet nodig.

En nu - met dit vierde bericht - gaan we het ergens over hebben want
de gemeente zit niet stil. Nu worden er plannen ontwikkeld om – zolang een bedrijventerrein niet wordt gerealiseerd - in Zwaluwenbunders een (tijdelijk) energiepark aan te leggen in combinatie met (tijdelijke) natuur. Vooralsnog voor de periode van 10 jaar want het bedrijventerrein is (nog) niet definitief van de baan.


SPREEKUUR WIJKRADEN
De beide wijkraden in Tilburg-Noord starten met spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala van onderwerpen. Voor specifieke informatie zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.

De Noordraad Heikant-Quirijnstok heeft spreekuren in wijkcentrum De Symfonie op:
- Woensdag 19 februari van 10.00 tot 11.00 uur
- Woensdag 4 maart van 10.00 tot 11.00 uur
- Donderdag 12 maart van 18.30 tot 19.30 uur
- Woensdag 25 maart van 10.00 tot 11.00 uur
- Donderdag 9 april van 18.30 tot 19.30 uur
- Woensdag 22 april van 10.00 tot 11.00 uur

De Wijkraad Stokhasselt heeft spreekuren in wijkcentrum De Ypelaer op:
- Dinsdag 18 februari van 11.15 tot 12.00 uur
- Dinsdag 3 maart van 11.15 tot 12.00 uur
- Woensdag 4 maart van 18.30 tot 19.30 uur
- Dinsdag 17 maart van 11.15 tot 12.00 uur
- Dinsdag 31 maart van 11.15 tot 12.00 uur
- Woensdag 1 april van 18.30 tot 19.30 uur
- Dinsdag 14 april van 11.15 tot 12.00 uur


VERKEERSSITUATIE WAGNERPLEIN-3
Kaal WagnerpleinIn de septemberuitgave van de WijkkrantNoord hebben het Bewonersklankbord Wagnerplein en de Noordraad een artikel gepubliceerd over de verkeerssituatie op en rondom het Wagnerplein. Vooral de ontsluiting van de oostelijke parkeerplaats (bij AH) en de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan roepen veel klachten en zelfs frustraties op. Op de oproep die we hebben gedaan aan de lezers om zich te laten horen, hebben we heel veel reacties gekregen.

Maar niet alleen individuele bewoners laten zich horen. De wijkraden hebben op 24 oktober een bijeenkomst gehad met de bewonersverenigingen in Tilburg-Noord (zie het artikel hieronder). Ook daarin werd het onderwerp (door de bewonersorganisaties) naar voren gebracht. De voorzitter van de beide wijkraden, Harrie Meeuwesen, heeft naar aanleiding daarvan op 27 oktober een bericht gestuurd naar de gemeente, met name naar wijkwethouder Mario Jacobs. Daarin heeft hij de kritieken verwoord van de wijkbewoners en de bewonersorganisaties.


De volgende stap werd gezet door het Bewonersklankbord Wagnerplein. Op 20 november heeft zij een vergadering gehad met vertegenwoordigers van de gemeente en de projectontwikkelaar van het plein (BDP, voorheen Bouwfonds). Het resultaat van dit overleg was voor het Bewonersklankbord hoopgevend. De gemeente is bereid oplossingsgericht aan de slag te gaan. We zijn dan ook oprecht blij dat er stappen (kunnen) worden gezet in de goede richting.

De gemeente zal in de komende wijkkrant een publicatie doen over het gespreksresultaat. Die tekst zal binnenkort ook op deze plek verschijnen.