HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN KALVERSTRAAT
DEFINITIEF VAN DE BAAN

In 2017 was er veel te doen over een te bouwen accommodatie voor arbeidsmigranten in de Kalverstraat. Een bijeenkomst voor direct omwonenden en betrokken organisaties, in de zomer van 2017, liep uit de hand en werd ter plaatse gecanceld. In november maakte de projectontwikkelaar Paul Vermee bekend dat hij voorlopig afzag van de plannen.

De gemeente heeft er toen terecht op gewezen dat het om een voorlopige stap ging van Paul Vermee. Dat bleek dit jaar. De projectontwikkelaar vroeg alsnog een omgevingsvergunning aan voor de huisvesting van 140 arbeidsmigranten aan de Kalverstraat.

De behandeling van de vergunningsaanvraag van Vermee diende in september 2019. De wijkraden in Noord (Stokhasselt en Noordraad) hebben daarvoor een brandbrief gestuurd naar de gemeente als poging om de vergunningsaanvraag. En ...... de gemeenteraad heeft inderdaad besloten niet mee te werken aan een omgevingsvergunning. Daarmee is een accommodatie voor arbeidsmigranten aan de Kalverstraat definitief van de baan. Eerdere ophef zal een rol hebben gespeeld bij het besluit van de raad maar vooral het plan voor Landschapspark Pauwels wordt genoemd als motief. De Klaverstraat ligt namelijk binnen de rand van Pauwels.


VERKEERSSITUATIE WAGNERPLEIN-2

We hebben inmiddels een mooi vernieuwd overdekt winkelcentrum, nieuwe parkeerterreinen, een plein met Verhalenhuis/bibliotheek, appartementen en de eerder vernieuwde Drieburcht, een sportcomplex met allure. Niets mis zou je denken. Nou, de Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad HQ en ook omwonenden en bezoekers hebben nog wel wat wensen.

Eenrichting BrucknerlaanDie wensen hebben betrekking op de inrichting van het plein en dan vooral het ontbreken van bomen. Maar ook op de onduidelijke verkeerssituatie en de veiligheid van voetgangers op het plein. Want het plein is bedoeld voor voetgangers maar teveel fietsers, en zelfs motorrijders en auto’s (voor bevoorrading van winkels) maken het niet zo veilig. En dan is er nog de wel erg beperkte ontsluiting van het parkeerterrein aan de oostzijde (bij AH) waardoor zich regelmatig opstoppingen voordoen. En last but not least de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan. 

 

‘WIJ AAN ZET’ i.p.v. ‘WIJK AAN ZET’

De gemeente Tilburg wil de wijken een grotere stem geven bij de keuze en financiering van activiteiten en projecten in de wijk. Een aantal subsidies heeft men samengevoegd en de gelden beschikbaar gesteld aan de wijk. WIJ zijn dus aan zet. Als u suggesties of initiatieven heeft die bijdragen aan het verbeteren van de sociale contacten in onze wijk, kunt u een subsidie aanvragen. Het is ook de bedoeling dat de activiteit nog dit jaar wordt uitgevoerd.

Wat zijn voorbeelden van activiteiten?
- een spel- en sportactiviteit voor jong en oud
- een speelplek opknappen
- een voorziening voor dieren maken
- ontmoetingsplaats voor ouderen regelen
- een muziekfestijn mogelijk maken

Wat moet u doen?
Voor het aanvragen van subsidie maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Dit vindt u op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het ingevulde formulier gaat ook naar dat adres.

Beoordeling
Een kleine commissie, bestaande uit de omgevingsmanager in Tilburg-Noord, een vertegenwoordiger uit de beide wijkraden en de directeur van het Rondetafelhuis gaat onmiddellijk aan de slag om te bezien of de aanvraag kan worden goedgekeurd. Ook deze commissie weet dat u de plannen nog dit jaar moet uitvoeren en zal geen sta-in-de-weg zijn.

Aan de slag
Laten we als inwoners van Tilburg-Noord zien, dat het niet de wijk, maar wij mensen uit de wijk zijn, die zich betrokken voelen met elkaar en hart hebben voor de voorzieningen die de wijk nodig heeft. Er ligt een aantrekkelijk bedrag klaar voor ons. Laten we zien dat we het waard zijn. De tijd is kort, maar we weten dat de mensen in Noord graag een stapje extra zetten.


WOONCOMPLEX ARBEIDSMIGRANTEN BUNDERSESTRAAT
Op 4 september was er een tweede informatieavond over een te bouwen wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord. Ook nu was de Noordraad vertegenwoordigd. De avond verliep veel rustiger dan de eerste bijeenkomst in maart dit jaar. In dit artikel van het Brabants Dagblad leest u meer.
Huisvesting arbeidsmigranten BD 5 9 19


GASWINNING WAALWIJK, LOON OP ZAND, TILBURG-NOORD
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het milieu. Met de techniek van fracken wordt het gasvlambodemgesteente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt en wordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat gebeurt met veel water en chemicaliën. Het is bovendien een slecht signaal om gas te winnen terwijl we toe moeten naar gasvermindering en CO2-reductie. De overheid moet juist ontwikkelingen stimuleren en op zoek gaan naar alternatieven voor aardgas.

De provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Aalburg en de wijkraden Stokhasselt en Noordraad hebben in december ENVIR Advocaten opdracht gegeven om beroep aan te tekenen tegen de gaswinning. Inmiddels zijn de bezwaarschriften naar de overheid verzonden. De wijkraden zullen de lezers van de Wijkkrant Noord op de hoogte houden van de ontwikkelingen van deze gaswinning.


HOOGSPANNINGSNET TILBURG NOORD - BEST - EINDHOVEN

Bewoners mogen meedenken met nieuw tracé

HoogspanningsmastTenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet. In Brabant wordt o.a. de bovengrondse verbinding van Tilburg Noord naar Best vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw traject. Deze aanpassing is nodig vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit en omdat de huidige verbinding over een paar jaren toe is aan groot onderhoud.


Voorlopig voorkeursalternatief op digitale kaart

In het voorjaar van 2019 is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen door de gemeenten en de provincie. Dit tracé ligt ten zuiden van de A58. Medio 2019 zijn hierover informatieavonden gehouden. Daarna is TenneT gestart met het vinden van het definitief voorkeurstracé. Dit gaat in overleg met de omgeving, zoals overheden, natuurorganisaties, grondeigenaren, belangenorganisaties en omwonenden. Ook worden de vragen en opmerkingen meegenomen die zijn gesteld tijdens de informatieavonden en via de website van TenneT. Zo kan goed rekening worden gehouden met specifieke eisen van belanghebbenden.


Op de interactieve kaart (https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/tracekaart?map=51.532192,5.176380,10.8,0,0 ) is aangegeven waar verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Op deze kaart kunt u tot in detail inzoomen. Op de plaatsen waar nog geen voorkeurstracé staat is nog geen voorlopige keuze gemaakt en vindt nog overleg plaats. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk mee’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.


SPREEKUUR WIJKRADEN
De beide wijkraden in Tilburg-Noord starten met spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala van onderwerpen. Voor specifieke informatie zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.

De Noordraad Heikant-Quirijnstok heeft spreekuren in wijkcentrum De Symfonie op:
- Woensdag 16 oktober van 10.00 tot 11.00 uur
- Donderdag 7 november van 18.30 tot 19.30 uur.

De Wijkraad Stokhasselt heeft spreekuren in wijkcentrum De Ypelaer op:
- Dinsdag 29 oktober van 11.15 tot 12.00 uur
- Woensdag 6 november van 18.30 tot 19.30 uur.


WIJKRAAD STOKHASSELT ZOEKT SECRETARIS
De huidige secretaris wil zijn taak overdragen. Daarom geeft hij hieronder een kleine omschrijving van wat je als secretaris zoal tegen kunt komen.
Het werk van de secretaris van Wijkraad Stokhasselt is interessant, je leert veel van de wijk. Je hebt regelmatig vergaderingen die ook moeten worden genotuleerd en uitgewerkt. Naar aanleiding van een vorige oproep heeft zich wel een notuliste aangemeld, zij notuleert de wijkraadvergaderingen werkt ook de verslagen uit hetgeen het werk van de secretaris duidelijk verlicht.

pen 2Naast de reguliere maandelijkse vergadering zijn er nog vergaderingen met ContourdeTwern en met SWNN, Samenwerking Wijkraden Nieuw Noord. Die worden bij toerbeurt door deelnemers genotuleerd en uitgewerkt. Best wel een flinke klus maar leuk om te doen. Je leert er veel van over de wijk, over de werkers en vrijwilligers in de wijk, overige organisaties, de Voedselbank, de Ruilwinkel, de Kinderboerderij en nog veel meer.
Af en toe is er projectenoverleg en bestuurlijk overleg met de gemeente. Een leuke bijkomstigheid was de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe burgemeester.
Je kunt meehelpen met de activiteitencommissie, meedenken over Landschap Pauwels, industrieterrein Zwaluwenbunders, meepraten over projecten in de wijk, nieuwe projecten aandragen en alles wat er zo te doen valt. Kortom een uitdagende rol in een dynamische omgeving. Vragen, inlichtingen en aanmeldingen t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.