Geen evenementen vanwege coronavirus
Op dit moment heeft het coronavirus ons flink te pakken. De wijkraden hebben vergaderingen afgelast en de activiteiten die we normaal volop organiseren voor onze wijkbewoners, liggen stil. We weten niet wanneer we welke evenementen en bijeenkomsten weer kunnen hervatten. De meeste activiteiten vinden plaats in De Ypelaer en De Symfonie. Zolang de wijkcentra gesloten zijn, weet u dat ook díe activiteiten niet doorgaan. Hieronder vindt u voor sommige afgelaste activiteiten verder informatie.